Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu B/P/P co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2900297056/2010
IBAN CZ23 2010 0000 0029 0029 7056
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Procházka Bořek, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1      
Variabilní symbol      bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308

 

Platbu ze SR zadejte v EUR jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí (odpadají poplatky za zahraniční platbu).

Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.