Důležitá data

Důležitá data
 

Přihláška k aktivní účasti prodloužena pro:
​ 
  - přednášky do odborných sympozií (vyzvaní)
   - sesterskou sekci
   - postery

  do 10. 6. 2016        
 

 

Abstrakt   do 10. 6. 2016

Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit

Přihláška k pasivní účasti   platba prodloužena do 15. 7. 2016 - zvýhodněná cena
    platba do 10. 9. 2016 - navýšená cena
    platba od 11. 9. a na místě - nejvyšší cena