Předběžný odborný program

Rozlišení sálů VELKÝ SÁL 1. patro
  MALÝ SÁL 1. patro
ELIŠČIN SÁL přízemí
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 2. patro
VÝSTAVNÍ SÍŇ 1. patro
STUDIO 2. patro
LABSKÝ SÁL 1. patro

 

Změna programu vyhrazena.
 


ČTVRTEK   15. 9. 2016

 09.30 - 11.45 hod. Setkání primářů dětských oddělení - Eliščin sál                                 
Lékařská sekce 
 12.30 - 13.45 hod. Infekce a očkování Metabolický syndrom u dětí
Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.; MUDr. Bohuslav Procházka
  Dětské infekční nemoci včera, dnes a zítra               
Roháčová Hana
Metabolicky zdravá obezita u dospívajících chlapců
Aldhoon-Hainerová Irena
Očkování v praxi PLDD - historie a současnost
Cabrnochová Hana
Význam epigenetiky v rozvoji civilizačních onemocnění
Boženský Jan
Pertuse u novorozenců a kojenců - vliv vakcinace matek
Chlíbek Roman
Obezita, sůl a hypertenze
Procházka Bohuslav
                                                                                                                                                             Bariatricko-metabolická chirurgie v dospívání
Kytnarová Jitka
 13.55 - 15.10 hod. Volná sdělení 1 Volná sdělení 2
Předsedající: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.; MUDr. Antonín Lukeš MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; MUDr. David Neumann, Ph.D.
                                                             Výskyt sepse na pracovišti všeobecné akutní pediatrie
Peychl Ivan
Obezita spojená s mikrodelecí 16p11.2
Marinov Zlatko
Epidemiologie ADEM v Českých Budějovicích
Krška Vojtěch
Chronická lymfocytární tyreoiditida jako rizkový faktor vývoje karcinomu štítné žlázy v dětském věku
Pomahačová Renata
End-stage renal disease očami slovenského registra
Koľvek Gabriel
Kazuistika chlapce s nerozpoznanou hypotyreózou
Romanová Martina
Péče o pacienty s neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1
Petrák Bořivoj
10 let zkušeností s ambulantním zahájením léčby dětí s diabetem mellitem I. Typu
Neumann David
Hypofosfatázie – onemocnění skeletu, na které musíme myslet
Kutílek Štěpán
Netuberkulózní mykobakteriózy u nekalmetizovaných dětí
Vaníček Hubert
Hodnocení endoteliální funkce u dětí a dospělých s cystickou fibrózou
Kreslová Marcela
Vliv sociálních sítí na zdravotní názory a zdravotní chování matek
Mareš Jiří
  Současné trendy v podpoře zdravého kojení
Přednáška podporovaná společností Angelini Pharma ČR s.r.o.
Gregora Martin
 15.10 - 15.40 hod. Přestávka  
 15.40 - 16.25 hod.
 
Slavnostní zahájení kongresu
Brdlíkova cena, Purkyňova medaile, diplomy
 
 16.25 - 16.55 hod. Plenární přednáška
  Úloha očkování v pediatrii v 21. století
Prymula Roman
 16.55 - 18.10 hod. Pediatrie očima zkušených I.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
  SIDS v podmienkach Slovenska - historia a aktuálna situacia
Kuchta Milan
Pitný režim, čo je to?
Kovács László
Diferenciální diagnostika v pediatrii: od příznaků k diagnóze
Zeman Jiří
 18.20 - 19.00 hod. Setkání s experty  
  Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v ordinaci PLDD
Bayer Milan
Kudy dále v pediatrických subspecializacích?
Lebl Jan
Novorozenecký screening
Votava Felix
Trombotické mikroangiopatie
Skálová Sylva, Seeman Tomáš


 


PÁTEK   16. 9. 2016

Lékařská sekce
 07.45 - 08.25 hod. Setkání s experty  
                                                                                 Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD
Škvor Jaroslav 
Novorozenecký screening
Votava Felix
Kudy dále v pediatrických subspecializacích?
Lebl Jan
Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií
Šumník Zdeněk
   
 08.30 - 09.45 hod. Pediatrie očima zkušených II.    Farmakoterapie u  dětí
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.; MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
                                                                                   Longitudinalne výsledky transplantácií obličiek u detí
na Slovensku

Podracká Ľudmila
ATB terapie v primární péči
Marek Jiří
Glomerulopatie v dětském věku
Skálová Sylva
Inhibitory protonové pumpy - racionální preskripce
Szitányi Peter
Bolesti břicha u dětí z pohledu chirurga
Škába Richard
Klinická farmakologie z pohledu dětského intenzivisty
Pokorná Pavla
  Racionální léčba respiračních infekcí u dětí
Vančíková Zuzana
Farmakoterapie v dětském věku očima studentů 1LF
Hoza Jozef
 09.00 - 12.00 hod. Workshop kardiopulmonální resuscitace  
 09.45 - 10.30 hod. Přestávka  
 09.45 - 10.30 hod.  Firemní sympozium ANGELINI    
  Antibiotická léčba běžných respiračních infekcí u dětí
Vančíková Zuzana
Záludnost infektů dýchacích cest u dětí je příčinou nadměrné ATB léčby
Kopřiva František
Registr ERICA - používáme antibiotika uvážlivě?
Kellnerová Renata
 10.30 - 11.00 hod. Cena ČPS pro mladého pediatra
prezentace vítěze (15 min)
 11.00 - 11.30 hod. Plenární přednáška
  Pediatric pain: guidelines; evidence and religion
Tibboel Dick
 11.40 - 12.40 hod. Volná sdělení 3 Volná sdělení 4
Předsedající: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.; doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; MUDr. Josef Gut
  Idiopatická infantilní hyperkalcémie
Kutílek Štěpán
Dědičné mnohočetné exostózy: klinická, radiodiagnostická a molekulární charakteristika čtyř rodin
Medek Karel
Moderní metody hodnocení rizika fraktur: naše výsledky u dívek s Turnerovým syndromem
Souček Ondřej
Deficit lysosomální kyselé lipázy: klinické projevy, možnosti diagnostiky a terapie
Mazurová Stella
Suplementace vitaminem D u dětských pacientů se zánětlivým střevním onemocněním
Čopová Ivana
Brněnská a česká pediatrie - kausa celiakie
Utěšený Jaroslav
Muskuloskeletální systém u dětí a adolescentů se zánětlivými střevními onemocněními
Maratová Klára
Spektrum patogenních variant a klinická charakterizace u kohorty českých pacientů s rasopatiemi
Němčíková Michaela
Lymeská artritida u dětí: analýza klinické praxe jednoho klinického centra
Srp Radoslav
Když není alarm apnoe monitoru falešný
Rücklová Kristina
Hlášení nežádoucích účinků léčiv v evidenci SÚKL - co hlásí pediatři?
Koprušáková Jana
Vyhodnocení zdravotního stavu a psychomotorického vývoje u dětí s nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností v 5 letech věku
Kašparová Martina
 12.40 - 14.10 hod. Řízená diskuze u posterových sdělení
- seznam 32 ks posterů ZDE
 
 12.40 - 13.40 hod. Firemní symposium  NOVO NORDISK
  Malý vzrůst jako signál vážného onemocnění
Lebl Jan
 
Méně obvyklá příčina malého vzrůstu u chlapců
Zapletalová Jiřina
 
O Martině, která zvládá řadu chorob
Procházka Bohuslav
 
Malé dítě malých rodičů
Neumann David
 
 13.00 - 17.00 hod. Workshop kardiopulmonální resuscitace  
 13.25 - 14.10 hod.   Firemní symposium NUTRICIA
  Možnosti ovlivnění alergií v časném kojeneckém věku
Bronský Jiří
 14.10 - 15.25 hod. Intenzivní medicína                       Následná péče o předčasně narozené děti
Předsedající: doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.; prim. MUDr. Pavel Srnský MUDr. Daniela Marková; MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
  Poruchy vnitřního prostředí u dětí
Hladík Michal
Problematika následné péče o předčasně narozené děti
Marková Daniela
Včasná diagnostika závažnosti stavu u dětského pacienta, jak předejít pozdní hospitalizaci na JIP
Žurek Jiří
Problematika nezralého dítěte očima PLDD
Szitányi Natália
Výsledky prospektivního sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených v novorozeneckém období celotělovou hypotermií
Klement Petr
Přínos funkční plicní diagnostiky u předčasně narozených dětí
Tuková Jana
Problematika pleuropneumonií u dětí
Rozsíval Pavel
Výskyt psychopatologie u předškoláků narozených s velmi nízkou porodní hmotností
Michálková Grézlová Tereza
Současný stav pediatrické paliativní péče v ČR
Mojžíšová Mahulena
 
 15.35 - 16.50 hod Doporučené postupy v dětské gastroenterologii Endokrinologie - představení nové učebnice
Předsedající: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.
  Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí
Melek Jan
Novinky v diagnostice a terapii poruch štítné žlázy u dětí
Al Taji Eva
Funkční recidivující bolesti břicha
Sýkora Josef
Novinky v dětské osteologii
Šumník Zdeněk
Celiakie
Frühauf Pavel
Pozdní následky onkologické léčby – hormonální deficity
Koloušková Stanislava
Idiopatické střevní záněty – nové poznatky
Bronský Jiří
Novinky o genetické předurčenosti obezity
Lebl Jan
Musíme si pomáhat
Bajerová Kateřina
 
 16.50 - 17.20 hod. Přestávka  
 17.20 - 18.35 hod. Neurologie Sekce mladých pediatrů
Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.; MUDr. Martin Magner, Ph.D.;
MUDr. Jan Melek; MUDr. Markéta Štanclová
  Novinky z neuroimunologie
Libá Zuzana
Hodnocení exekutivních funkcí u dospívajících s diabetem mellitem I. typu
Vitvarová Tereza
Jak na dítě s epilepsií?
Komárek Vladimír
Kongenitální centrální hypoventilační syndrom - genetický podklad onemocnění a jeho diagnostika
Lochmanová Jana
Jak na dítě s bolestí hlavy
Kudr Martin
Kongenitální centrální hypoventilační syndrom - kazuistiky
Matoušková Hana
Vrozená neuromuskulární onemocnění v dětském věku, diagnostika - léčba - výzkum
Haberlová Jana
Autoinflamatorní onemocnění
Fingerhutová Šárka
  Syndrom chronické bolesti pohybového aparátu v dětském věku
Obršálová Jitka
Nehojící se atopický ekzém
Micherová Jana
Sesterská sekce
 09.30 - 11.30 hod. I. celostátní setkání vrchních sester DO
 
1) Změny ve vzdělávání dětských sester, současný nedostatek dětských sester na trhu práce
2) Problematika dětské následné intenzivní péče v ČR
3) Doprovody dětských pacientů na standardních lůžkových odděleních, ev. na JIRP
4) A další témata dle aktuálních návrhů na místě (mléčné kuchyně, kouření rodičů/i dětí v nemocnici...)
 12.30 - 13.15 hod. Zahájení
  Legislativa ve zdravotnictví, vzdělávání nelékařů
Budoucnost dětské sestry
Antoníčková Ilona
Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků
Mikulková Jana
 13.25 - 14.40 hod. Zajímavé kazuistiky
  Komplikovaný průběh rotavirové gastroenteritidy u malého kojence
Klímová
Infekční mononukleóza u dítěte s ALL
Kloubcová Šárka
Diagnóza Hemofilie a co dál?
Kašubová Světlana
Benigní spánkový myoklonus
Pokorná V.
Malnutrice u výhradně plně kojené 2leté dívenky - kazuistika
Koutská Romana
Péče o pacienta s mnohočetnými kazy
Prouzová Květa
Oddělení intenzivní péče - můj domov
Jiránková Jitka
 15.00 - 15.50 hod. Úrazy, otravy, akutní stavy u dětí
  Popáleniny u dětí z pohledu ošetřovatelské péče
Dočekalová Štěpánka
Specifické úrazy u dětí způsobené psem
Křížová Blanka
Skeletální trauma v dětské chirurgii
Štichhauer Radek
Míšní ischemie u 10 letého chlapce
Žumárová Petra
 16.00 - 17.00 hod. Zkušenosti zdravotníků ze zahraničních misí, stáží
  Informace z pracovní cesty - nemocnice Maastricht, Aachen
Vlášková Dana
Pediatr v zemi, kde "práce oslabuje muže a posiluje ženy"
Mynářová Kateřina
Struktura a činnost vojenské polní nemocnice
Schlinger Vlastimil
 17.15 - 18.00 hod. Očkování dětí
  Kalmetizace - od historie do současnosti
Myšáková Zdeňka
Očkování dětí s perinatální zátěží
Zemánková Jana
"Očkování" vybraných skupin dětí proti RSV
Trnková Eva 


SOBOTA   17. 9. 2016

Lékařská sekce 
 08.30 - 09.10 hod. Setkání s experty  
                                          Trombotické mikroangiopatie
Skálová Sylva, Seeman Tomáš
Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií
Šumník Zdeněk 
Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v ordinaci PLDD
Bayer Milan
Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD
Škvor Jaroslav
   
 09.15 - 10.30 hod.  Nefrologie Etika a sociální pediatrie
Předsedající: prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; MUDr. František Schneiberg
  Infekce močových cest u dětí pohledem PLDD
Kmoníčková Marie
Úskalí posudkové péče v pediatrické praxi
Kyjonková Alena
Doporučení Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS pro diagnostiku a léčbu IMC u dětí
Seeman Tomáš
Současné trendy v náhradní péči o děti
Schneiberg František
Klinické, mikrobiálne a genetické faktory infekcie močových ciest a obličiek
Kovács László
Prenatální dítě – etický, medicínský, společenský... kontext
Slaný Jaroslav
 10.30 - 11.00 hod. Přestávka  
 11.00 - 12.15 hod.  Hematologie a onkologie Revmatologie
Předsedající: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.;prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Lenka Minxová
  Současné možnosti a limitace personalizované protinádorové terapie solidních nádorů u dětí  
Štěrba Jaroslav
Diferenciální diagnostika otoku kolene v dětském věku
Doležalová Pavla
Personalizovaná léčba akutní leukémie u dětí
Šrámková Lucie
Infekce a očkování u dětí s revmatickými onemocněními
Schüller Marcel
Jak se žije dětem s hemofilií v České republice?
Blatný Jan
Nežádoucí účinky metotrexátu v dětské revmatologii
Fráňová Jana
Včasná diagnóza nádorů mozku u dětí a dospívajících
Sumerauer David
Nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu Kawasakiho nemoci a Henoch-Schonleinovy purpury
Minxová Lenka
Včasná diagnóza sarkomů u dětí a dospívajících
Múdry Peter
 
 12.25 - 12.55 hod. Plenární přednáška
  Primární ciliární dyskineze - současný pohled na diagnostiku a léčbu
Pohunek Petr 
 12.55 - 13.15 hod. 
 
Vyhlášení výherce losování
Závěr kongresu
 
Sesterská sekce
 08.15 - 09.00 hod.  Domácí péče
  Máme doma autistu
Krpenská Šárka
Realizace plicní ventilace v domácím prostředí
Novotná Markéta
 09.15 - 11.15 hod. Varia
  Management hojení ran ve FN HK
Krpatová Jana
Vlhké hojení ran
Hojdekrová Kateřina
Kraniostenóza - operační řešení
Karenová Jitka
Komplexní léčba u dětí a dospívajících s pohlavní/rodovou rozladou
Neumann David
Psychologická první pomoc ve zdravotnictví
Procházková Michaela
Specifika péče u dětí s indikací speleoterapie v Ostrově u Macochy
Lepková Petra
Život v kuříku
Reinischová Eva
Život v kuříku aneb cesta za láskou
Chmelařová Michaela
 11.30 - 13.00 hod. Neonatologie
  Novorozenec s neznámým útvarem na zádech
Müllerová Dagmar
Vznik a vývoj intenzivní péče o novorozence v ČR
Uhlířová Lucie
Novorozenecký diabetes mellitus
Zajíčková Miloslava
Retinopatie u nedonošených novorozenců
Soukupová Lenka
Výskyt SSS syndromu u novorozenců po propuštění - šetření, opatření
Hájková Simona
Bazální stimulace
Vítková Jitka
13.00 hod. Závěr sesterské sekce
Učitelská sekce
 09.30 - 09.35 hod. Zahájení
 09.35 - 10.35 hod. LÉKAŘSKÝ BLOK
  Roztroušená skleróza u dětí
Talábová Marika
  Neuroinfekce
Kračmarová Renata
  Hyperaktivní močový měchýř
Kuliaček Peter
 11.00 - 12.30 hod. ŠKOLSKÁ PROBLEMATIKA  
  Aktualizace ŠVP podle aktualizovaného RVP
  Zavedení novelizace vyhlášek do učitelské praxe
  Diskuze
 12.30 hod. Závěr učitelské sekce  

 

Změna programu vyhrazena.