Výbory kongresu

Prezident kongresu

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Vědecký a programový výbor

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktická lékařka pro děti a dorost, Praha
MUDr. Josef Gut – vedoucí lékař DO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. – přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. – vedoucí lékař DO Klatovské nemocnice a.s.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. – přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK, FN Motol, Praha
MUDr. Jarmila Seifertová – praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. – přednosta Dětské kliniky FN Plzeň
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – přednosta Dětské kliniky IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Lokální organizační výbor

doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. – zástupce přednosty pro LP neonat. FN Hradec Králové
MUDr. Antonín Lukeš – zástupce přednosty pro LP FN Hradec Králové
as. MUDr. David Neumann, Ph.D. – odborný asistent Dětské kliniky FN Hradec Králové
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. – přednosta Dětské kliniky FN Hradec Králové
Bc. Jitka Nováková – vrchní sestra Dětské kliniky FN Hradec Králové

Organizační a programový výbor sesterské sekce

Bc. Jitka Nováková – vrchní sestra Dětské kliniky FN Hradec Králové
Alena Pilušová – vrchní sestra Dětského oddělení KNTB Zlín
Mgr. Světlana Pohlová – Nemocnice Pardubického kraje (t.č. na rodičovské dovolené)
Eva Trnková – zástupkyně vrchní sestry Dětské kliniky FN Hradec Králové
 

Organizační agentura

B/P/P Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: + 420 577 219 803
mob: + 420 603 209 877
e-mail: info@bpp.cz