Témata

Lékařská sekce

Tématické bloky
   Endokrinologie
   Gastroenterologie
   Farmakoterapie u dětí
   Hematologie a onkologie
   Infekce a očkování
   Intenzivní medicína
   Metabolický syndrom u dětí
   Následná péče o předčasně narozené děti
   Nefrologie
   Neurologie
   Revmatologie
   Sociální pediatrie a etická problematika

 

Dále je zařazena Sekce mladých pediatrů a proběhnou diskusní Setkání s experty. V rámci kongresu se koná opakovaný workshop Kardiopulmonální resuscitace pod vedením zkušených specialistů.


Mezi přednášejícími se objeví:

doc. Bronský, prof. Doležalová, doc. Hladík, doc. Hoza, prof. Chlíbek, prof. Komárek, prof. Prymula, prof. Seeman, as. Schneiberg,
prof. Slaný, prof. Sýkora, prof. Škába, prof. Zeman a řada dalších.

Aktivní účast přislíbili také někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost:

dr. Cabrnochová, dr. Kmoníčková, dr. Kyjonková, dr. Marek, dr. Procházka, dr. Szitányi a jiní.
 


Sesterská sekce

Tématické bloky
   Legislativa ve zdravotnictví, vzdělávání nelékařů
   Zkušenosti zdravotníků ze zahraničních misí, stáží
   Očkování dětí
   Neonatologie
   Úrazy, otravy, akutní stavy u dětí
   Domácí péče
   Zajímavé kazuistiky
   Varia

 


Učitelská sekce

Lékařský blok
   Mozkové příhody u dětí
   Neuroinfekce
   Urologické problémy
Školská problematika
   Aktualizace ŠVP podle aktualizovaného RVP 
   Zavedení novelizace vyhlášek do učitelské praxe