Předběžný harmonogram kongresu

Rozlišení sálů VELKÝ SÁL 1. patro
  MALÝ SÁL 1. patro
ELIŠČIN SÁL přízemí
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 2. patro
VÝSTAVNÍ SÍŇ 1. patro
STUDIO 2. patro
LABSKÝ SÁL 1. patro

 
Změna programu vyhrazena.

ČTVRTEK   15. 9. 2016

   09.30 - 11.45 hod. Setkání primářů dětských oddělení  - Eliščin sál                               
Lékařská sekce
   12.30 - 13.45 hod. Infekce a očkování Metabolický syndrom u dětí
   13.55 - 15.10 hod Volná sdělení 1 Volná sdělení 2
   15.10 - 15.40 hod. Přestávka  
   15.40 - 16.25 hod.
 
Slavnostní zahájení kongresu
Brdlíkova cena, Purkyňova medaile
 
   16.25 - 16.55 hod.

 
Plenární přednáška
Úloha očkování v pediatrii v 21. století
Prymula Roman
 
   16.55 - 18.10 hod. Pediatrie očima zkušených I.   
   18.20 - 19.00 hod. Setkání s experty  


 

PÁTEK   16. 9. 2016

Lékařská sekce
   07.45 - 08.25 hod. Setkání s experty  
   08.30 - 09.45 hod. Pediatrie očima zkušených II. Farmakoterapie u  dětí
   09.00 - 12.00 hod. Workshop kardiopulmonální resuscitace  
   09.45 - 10.30 hod. Přestávka  
   09.45 - 10.30 hod. Firemní sympozium ANGELINI  
   10.30 - 11.00 hod.
 
Cena ČPS pro mladého pediatra
prezentace vítěze (15 min)
 
   11.00 - 11.30 hod.

 
Plenární přednáška
Pediatric pain: guidelines; evidence and religion
Tibboel Dick
 
   11.40 - 12.40 hod. Volná sdělení 3 Volná sdělení 4
   12.40 - 13.40 hod. Firemní symposium  NOVO NORDISK  
   12.40 - 14.10 hod. Řízená diskuze u posterových sdělení  
   13.00 - 17.00 hod. Workshop kardiopulmonální resuscitace  
   13.25 - 14.10 hod.   Firemní sympozium NUTRICIA
   14.10 - 15.25 hod. Intenzivní medicína Následná péče o předčasně narozené děti
   15.35 - 16.50 hod Doporučené postupy v dětské gastroenterologii Endokrinologie - představení nové učebnice
   16.50 - 17.20 hod. Přestávka  
   17.20 - 18.35 hod. Neurologie Sekce mladých pediatrů
Sesterská sekce
 
   09.30 - 11.30 hod. I. celostátní setkání vrchních sester DO nemocnic  
   12.30 - 18.00 hod. ODBORNÝ PROGRAM  

 

   od 20.00 hod. Společenský večer                                     


 

SOBOTA   17. 9. 2016

Lékařská sekce
   08.30 - 09.10 hod. Setkání s experty  
   09.15 - 10.30 hod.  Nefrologie Etika a sociální pediatrie
   10.30 - 11.00 hod. Přestávka  
   11.00 - 12.15 hod.  Hematologie a onkologie Revmatologie
   12.25 - 12.55 hod. 

 
Plenární přednáška
Primární ciliární dyskineze - současný pohled na diagnostiku a léčbu
Pohunek Petr
 
   12.55 - 13.15 hod. 


 
Závěr kongresu
Losování výherce mezi přítomnými registrovanými účastníky.
Cenou je finanční podpora k účasti na odborné akci v r. 2017 dle vlastního výběru ve výši 50 000 Kč. Oficiální ukončení kongresu.
 
Sesterská sekce
   08.15 - 13.00 hod. ODBORNÝ PROGRAM  
Učitelská sekce
   09.00 - 13.00 hod. Celostátní pracovní setkání učitelů škol při zdravotnických zařízeních

 

Změna programu vyhrazena.