Registrační poplatky

typ / termín platba do 15. 7. platba do 10. 9. platba od 11. 9. a na místě
Člen ČPS ČLS JEP, SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP 2.000,- 2.300,- 2.500,-
   aktivní účast 1.500,- 1.800,- 2.000,-
   jednodenní 1.000,- 1.300,- 1.500,-
 
Člen ČPS ČLS JEP, SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP do 35 let 1.200,- 1.500,- 1.700,-
   aktivní účast 900,- 1.200,- 1.400,-
   jednodenní 600,- 900,- 1.100,-
 
Nečlen 2.500,- 2.800,- 3.000,-
   aktivní účast 1.900,- 2.200,- 2.400,-
   jednodenní 1.300,- 1.600,- 1.800,-
 
Nečlen do 35 let 1.500,- 1.800,- 2.000,-
   aktivní účast 1.200,- 1.500,- 1.700,-
   jednodenní 800,- 1.100,- 1.300,-
 
NLZP - člen ČAS 1.000,- 1.300,- 1.500,-
   jednodenní - člen ČAS 600,- 900,- 1.100,-
NLZP - nečlen ČAS 1.200,- 1.500,- 1.700,-
   jednodenní - nečlen ČAS 800,- 1.100,- 1.300,-
NLZP aktivní účast 800,- 1.100,- 1.300,-
 
Učitel MŠ a ZŠ při DO nemocnic 800,- 1.100,- 1.300,-
 
Student LF pregraduální 600,- 900,- 1.100,-
   jednodenní 300,- 600,- 800,-


ČPS ČLS JEP - Česká pediatrická společnost ČLS JEP
SPLDD ČR - Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
OSPDL ČLS JEP - Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

NLZP - nelékařský zdravotnický personál (všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut)
ČAS - Česká asociace sester

Registrační poplatek aktivního účastníka platí pouze pro přednášejícího nebo prvního autora posteru.
 

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.

Storno poplatky k registraci

15. 8. - 31. 8. 2016         50 %
od 1. 9. 2016                  100 %

Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky". Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.

Účastnický poplatek zahrnuje: kongresové tiskové materiály, kongresovou tašku, vstup na odborný program a výstavu firem, potvrzení o účasti a občerstvení v průběhu konání akce