Pro přednášející

Každý přednášející musí být přihlášen.

Aktivní příspěvek přihlašuje pouze přednášející!!
Registrační poplatek aktivního účastníka platí pouze pro přednášejícího nebo prvního autora posteru.

Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

Možnost přihlášení aktivní účasti prodloužena do 10. 6. 2016 pro:
 • přednášky do odborných sympozií (vyzvaní)
 • sesterskou sekci
 • postery
NABÍDKA TISKU POSTERU:

Nabízíme Vám tisk Vašeho posteru, dovoz a vyvěšení v místě konání kongresu v ceně 475,- Kč s DPH.
V případě Vašeho zájmu o tisk, prosím, napište na e-mail: info@bpp.cz krátkou objednávku.
Tisková data ve formátu .pdf; .jpg; .tiff v max. velikosti 70 x 100 cm při rozlišení 150 DPI zašlete nejpozději do 7. 9. na uvedený e-mail.
 


Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • přednáška
 • sdělení
 • poster - A1 na výšku (max 70 x 100 cm)

Pokyny pro zpracování abstrakt

Jazyk: český, slovenský nebo anglický  

VZOR

A) Záhlaví   
 • Název práce (typ písma VERZÁLKY TUČNĚ)
 • Na prvním místě uvést autora přednášky - přednášejícího;
      příjmení a první písmeno křestního jména autora a spoluautorů (typ písma tučně)
 • Pracoviště, u více pracovišť dávat číselné indexy (typ písma kurziva)
 • Neuvádět tituly ani vedoucí pracovišť
B) Strukturovaný abstrakt by měl obsahovat tyto části   
 • Úvod, Cíl
 • Materiál a metody, Soubor
 • Výsledky
 • Závěr
Abstrakt zpracujte
 • typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché
 • text psát jako volný text, bez jakéhokoliv přednastavení, nedávat text do rámečku
 • preferujeme software Microsoft Office (soubor *.doc) kompatibilní
 • rozsah 2000 znaků bez mezer (nepočítat nadpis)
 • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování
 • do abstraktu nevkládat tabulky, grafy, obrázky
 • abstrakta nesplňující obsahové a formální požadavky nebudou publikována

Technika
 • dataprojekce (1024 x 768 px, 4:3)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2016 - 2007 (.pptx, .ppsx), 2003 (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní VGA přípojka (bez zvukové linky)
 • kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání kongresu
 • klidná místnost pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • DVD a CD