Slovo úvodem

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,


je mi ctí pozvat Vás na 12. Český pediatrický kongres lékařů a sester, který se bude konat ve dnech 15. - 17. září 2016 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Toto setkání je pokračováním dlouholeté tradice významných pediatrických kongresů a mělo by být pro odborné zdravotnické pracovníky v oblasti dětského lékařství nejdůležitější akcí tohoto roku.

Připravujeme program, v němž zazní řada sdělení o nových možnostech diagnostiky či aktuálních změnách terapeutických postupů v obecné pediatrii i dalších odbornostech, které se onemocněními dětského věku zabývají. Setkáte se s příspěvky z intenzivní medicíny, endokrinologie, gastroenterologie a výživy, revmatologie, hematologie a onkologie, etiky a sociální pediatrie; neměly by chybět ani přednášky z alergologie, nefrologie, chirurgie, neurologie či otorhinolaryngologie. Svůj blok si zorganizují mladí pediatři do 35 let. Pokusíme se zajistit setkání s experty, kde by se mělo hovořit o praktickém využití současných poznatků. Plánujeme také uspořádat kurz kardiopulmonální resuscitace s limitovanou účastí pod vedením špičkových odborníků. Nedílnou součástí odborného programu kongresu bude sesterská sekce, jako novinku bychom chtěli uspořádat setkání vrchních sester dětských klinik a dětských oddělení nemocnic v republice. Pedagogové škol při nemocnicích, kteří si své zkušenosti v Hradci Králové vyměňují opakovaně, přijedou na celostátní setkání již pošesté. Protože předpokládáme účast významného počtu praktických lékařů pro děti a dorost, specialistů, lékařů z regionálních i fakultních nemocnic a středního zdravotnického personálu, zaměříme většinu sdělení  na  kombinaci praktických doporučených postupů a novinek, případně kazuistik. Abstrakta všech přednášek budou publikována v časopise Česko-slovenská pediatrie.

Připravujeme také hodnotný společenský program. Neváhejte zavítat do kulturního centra východních Čech, jež se svobodným královským městem stalo již roku 1225 a bylo Václavem II. ustanoveno věnným městem českých královen, aby ve 14. století svým významem a počtem obyvatel dosáhlo po Praze postavení druhého nejvýznamnějšího města země. Budete uneseni historickým centrem, dnes památkovou rezervací, i moderním urbanistickým pojetím budov z období mezi dvěma světovými válkami.

České zdravotnictví není v jednoduché situaci. Má stále řadu problémů, které přesahují pohled odborný a stávají se do značné míry otázkami politickými. Případná rozdílnost v názorech na jejich řešení by nás však neměla odvádět od základního cíle – zajistit co nejkvalitnější zdravotní péči pro děti a dospívající, jež spočívá nejen v účelné diagnostice a účinné terapii, ale zejména ve všestranné prevenci. A tento cíl je pro všechny dětské lékaře a sestry v této republice společný.


Na setkání s Vámi v Hradci Králové se upřímně těším


prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
prezident kongresu