Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2401004829/2010
IBAN CZ96 2010 0000 0024 0100 4829
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Produkce BPP s. r. o., K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
Variabilní symbol    bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308

 

Platbu ze SR zadejte v EUR jako SEPA platbu.
Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.