Vítáme vás

Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc
ve spolupráci se společností Produkce BPP s.r.o.,
pod záštitou Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie Nemocnice Jihlava

pořádají

 

XXIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny

10. - 12. listopadu 2016

Hotel Gustav Mahler, Jihlava


Kongres je určen lékařské odborné veřejnosti a vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům pracujících ve zdravotnictví.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Bude ohodnocena kredity pro lékaře a pro vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.