Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být přihlášen.


Termíny
Přihláška k aktivní účasti
posunuto do 14. října 2016
Abstrakt
posunuto do 14. října 2016


Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

 

Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika
 • poster - A1 na výšku (max 70 x 100 cm)

Pokyny pro zpracování abstrakt

A) Záhlaví   
 • Název práce (typ písma verzálky)
 • Pracoviště, u více pracovišť dávat číselné indexy (typ písma tučně)
 • Příjmení (bez titulů) a první písmeno křestního jména autorů (typ písma kurziva)
 • Na prvním místě uvádět autora přednášky - přednášejícího 

 

Abstrakt zpracujte

Jak se již stalo tradicí, bude připraven sborník, u něhož bude zajištěno ISBN. V této souvislosti Vás prosíme o vypracování písemné formy (abstraktu) Vaší přednášky, vystihující základní informace. Mohou být uvedeny i citace (forma odpovídající kapitole v knize).

 • text psát jako volný text, nedávat text do rámečku
 • preferujeme software Microsoft Office (soubor *.doc) kompatibilní
 • typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché
 • 1 - 2 stránky A5
 • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování

Technika
 • dataprojekce (1024 x 768 px, 4:3)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2016 - 2007 (.pptx, .ppsx), 2003 (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní VGA přípojka (bez zvukové linky)
 • kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání kongresu
 • klidná místnost pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • DVD a CD