Témata

  • diagnostické metody v lékařské mikrobiologii
  • rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům
  • bakteriální infekce a možnosti léčby
  • bakteriální zoonózy
  • problematika mykotických infekcí
  • problematika virových infekcí