Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolte mi, abych Vás jménem Vědeckého výboru Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů (MSMD) co nejsrdečněji pozval na XXIV. ročník této tradiční odborné akce, která se bude konat ve dnech 10. - 12. listopadu 2016 v Jihlavě.

Rád bych vyjádřil při této příležitosti své přesvědčení, že přes existenci celé řady odborných interaktivních databází a velké možnosti elektronické komunikace nic nemůže nahradit osobní setkání. Vždyť nás nespojují jen kolegiální vztahy, ale především naše přátelství a z tohoto důvodu jsou vzájemná setkávání nad společnými tématy nenahraditelná.

Věřím, že si najdete příležitost strávit alespoň malou chvíli se svými kolegy a přáteli v rámci letošních MSMD. Odborný program bude velmi široký, zahrnující klinickou mikrobiologii v jejím plném rozsahu. Jsem přesvědčen, že bude nejen zajímavý, ale současně i prospěšný pro naši mikrobiologickou či klinickou praxi. Konkrétní témata lze definovat následovně:

  • diagnostické metody v lékařské mikrobiologii,
  • rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům,
  • bakteriální infekce a možnosti léčby,
  • bakteriální zoonózy,
  • problematika mykotických infekcí,
  • problematika virových infekcí.

Důležitou součástí každého ročníku MSMD je rovněž příležitost na vzájemné osobní setkání a možnost se alespoň na chvíli zastavit, přátelsky si popovídat o odborných i méně odborných záležitostech a i v tomto ohledu bude jistě řada možností.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že XXIV. ročník MSMD splní všechna Vaše očekávání a těším se na viděnou v Jihlavě.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Ústav mikrobiologie
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc