Odborný program

 Program k vytištění zde

Čtvrtek 10. 11. 2016

15:30 - 15:50
 

Slavnostní zahájení MSMD
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; MUDr. Helena Skačániová; MUDr. Hanzen Juraj

15:50 - 18:20
 

Bakteriální zoonózy
předsednictvo: Bardoň J., Hanzen J.

20 min.
 
Zoonózy a projekt „One Health“
Bardoň Jan
20 min.
 
Salmonelózy v humánní populaci České republiky
Gelbíčová Tereza
20 min.
 
Epidemie listeriózy v Moravskoslezském kraji spojená s konzumací masných výrobků
Karpíšková Renáta
20 min.
 
Extraintestinální manifestace salmonelových infekcí
Vágnerová Iva
20 min.
 
Mechanizmy rezistencie na antibiotiká zistené u baktérií rodu Aeromonas izolovaných od japonských brokátových kaprov (KOI) v chovoch v Slovenskej republike
Hanzen Juraj
20 min.
 
Infekční komplikace po poranění zvířetem
Bardoň Jan
30 min.
Diskuze


Pátek 11. 11. 2016

08:30 - 10:50
 

Problematika mykotických infekcí
předsednictvo: Mallátová N., Haber J.

20 min.

 
Invazivní kvasinkové infekce (IC) u hematoonkologických pacientů v české a slovenské republice v letech 2000-2015 – analýza databáze FIND (Fungal Infection Database)
Kocmanová Iva
20 min.
 
Léčba invazivního kandidového onemocnění a hematogenní kandidové infekce
Haber Jan
20 min.
 
Intraabdominální kandidóza
Mallátová Naďa
20 min.
 
Chronický vulvovaginální dyskomfort a kandidová etiologie
Buchta Vladimír
20 min.
 
Možnosti identifikace dermatofyt
Bouzková Klára
40 min.
Diskuze

11:15 - 13:05
 

Bakteriální infekce a možnosti léčby I.
předsednictvo: Žemličková H., Bartoníková N.

20 min.
 
Fosfomycin trometamol
Bartoníková Nataša
20 min.
 
Terapie uroinfekcí – možnosti léčby ve světle narůstající antibiotické rezistence původců
Žemličková Helena
20 min.
 
Fosfomycin - klinické a laboratorní zkušenosti
Louda Miroslav
20 min.
 
Antibiofilmové vlastnosti vybraných chmelových látek (Humulus lupulus L.)
Bogdanová Kateřina
20 min.
Diskuze

13:05 - 14:15

Oběd

14:15 - 17:00
 

Bakteriální infekce a možnosti léčby II.
předsednictvo: Kolář M., Beneš J.

20 min.
 
Antibiotická léčba nozokomiálních pneumonií
Kolář Milan
20 min.
 
Generická substituce v antiinfektivní terapii
Vetchý David

20 min.
 

Co by měl klinický mikrobiolog vědět o nových doporučených postupech diagnostiky, léčby a prevence infekční endokarditidy?
Beneš Jiří
20 min.
 
Výskyt bakterií rodu campylobacter u člověka
Krejčí Eva
20 min.
 
Sepse z pohledu mikrobiologa
Kolář Milan
60 min.
Diskuze


Sobota 12. 11. 2016

09:00 - 11:30

 

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii, rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům
předsednictvo: Zelená H., Holý O.

20 min.
 
Infekce kožními papilomaviry - význam a možnosti jejich diagnostiky molekulárně biologickými metodami
Šmahelová Jana
20 min.
 
Rychlá laboratorní diagnostika tuberkulózy - stále potřebná
Müllerová Maria
20 min.
 
Virus Zika - možnosti a limity laboratorní diagnostiky
Zelená Hana
20 min.
 
Uplatnění průtokové cytometrie v bakteriálním screeningu
Babušíková Lucie
20 min.
 
Výskyt MDRO u pacientov všeobecnej nemocnice
Naďová Katarína
20 min.
 
Prevalence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií
Holý Ondřej
30 min.
Diskuze
                                   

POSTERY

 
P 1.
 
Antibiofilmové pôsobenie jedľového medovicového medu na polymikrobiálny biofilm
Horniačková M.
P 2.
 
Klinický a sérologický obraz novodiagnostikovaných HIV pozitívnych pacientov
Jurkovič A.
P 3.
 
Účinok látok rastlinného pôvodu na baktérie najčastejšie vyvolávajúce nozokomiálne kožné a ranové infekcie
Slobodníková L.
P 4.
 
Podmíněně patogenní mykobakterie - přehledy rezistencí a léčba
Stolaříková J.
P 5.
 
Přímá identifikace bakterií v hemokulturách pomocí MALDI-TOF MS
Tarabová R.
P 6.
 
Enterokoky a jejich faktory virulence v Mikrobiologickém ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Tejkalová R.
P 7.
 
Rychlá detekce IgM protilátek proti viru klíšťové encefalitidy
Večeřová R.
P 8.
 
Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta
Vítková I.

11:45
 

Ukončení MSMD 2016
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; MUDr. Helena Skačániová; MUDr. Hanzen Juraj


Změna programu vyhrazena.