Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu B/P/P co nejdříve produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

Banka Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Variabilní symbol             bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol 0308
Název účtu Procházka Bořek, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR

2500297057/2010 


Bankovní spojení pro platby v EUR v SR

2500297057/8330 

Platbu ze SR zadejte jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu).


Ostatní mezinárodní bankovní spojení
IBAN CZ14 2010 0000 0025 0029 7057
BIC FIOBCZPPXXX


Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.