Vítáme vás

DRUHÝ PRAŽSKÝ GLAUKOMOVÝ CHIRURGICKÝ DEN

10. dubna 2015

Budova City Tower
Kongresové centrum /27. patro/
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4


Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.


Důležitá data
přihláška k účasti platba do 7. dubna 2015 - zvýhodněná cena
  Z kapacitních důvodů přihlášení již uzavřeno.

 

Registrační poplatek
typ platba do 7. 4. 2015 platba na místě
Člen ČGS 500,- 800,-
Nečlen ČGS 1.000,- 1.300,-

 

Wetlab

Zájemce o wetlab musí být řádně přihlášen. V přihlášce naleznete nabídku wetlabu v záložce „Doprovodné akce“.  

Uzávěrka přihlášení na wetlab - 20. 3. 2015.
Upozorňujeme na omezený počet míst!
Přihlášení na wetlab na místě není možné.

wetlab platba do 7. 4. 2015
Cyklofotokoagulace 150,- Kč
Antiglaukomová chirurgie 300,- Kč

 


Konference se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.