Slovo úvodem

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,


je mi ctí a potěšením Vás jménem výboru České glaukomové společnosti přivítat v naší metropoli.

Před dvěma lety jsme se poprvé sešli při příležitosti „První pražské glaukomové školy.“ Pro velký zájem o tuto formu setkání jsme se rozhodli ji i v tomto roce zopakovat.

Připravili jsme pro vás wetlab technicky zajištěný společností Carl Zeiss. Po bloku úvodních přednášek, týkajících se všech aspektů problematiky chirurgické léčby glaukomu, budou mít účastníci možnost seznámit se s novými antiglaukomovými technikami. Zájemci o chirurgickou léčbu glaukomu budou mít možnost nácviku jednotlivých typů operací se zkušeným chirurgem.

Doufáme, že i toto naše druhé setkání - nejen zájemců o chirurgii glaukomu, ale všech, kteří se problematikou glaukomu zabývají - přinese osvěžení a nové poznatky a bude jistě opět atraktivní i místem konání.

Přejeme si, aby toto jarní setkání splnilo naše očekávání a stalo se zdrojem poučení a inspirace.

Dovolte mi, prosím, poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto setkání podílejí.

 

Těším se na setkání s Vámi v Praze.

Eva Růžičková