Wetlab

Zájemce o wetlab musí být řádně přihlášen. V přihlášce naleznete nabídku wetlabu v záložce „Doprovodné akce“.  

Uzávěrka přihlášení na wetlab - 20. 3. 2015.
Upozorňujeme na omezený počet míst!
Přihlášení na wetlab na místě není možné.

wetlab platba do 7. 4. 2015
Cyklofotokoagulace 150,- Kč
Antiglaukomová chirurgie 300,- Kč