Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.