Všeobecné informace

Místo konání

Budova City Tower
Kongresové centrum /27. patro/
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
tel: + 420 222 753 574 
www.citycongress.cz

Odborné informace

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika VFN Praha, Glaukomové centrum
tel.: 224 962 981
e-mail: evaruzic@seznam.cz

Důležitá data
přihláška k účasti platba do 7. dubna 2015 - zvýhodněná cena
  platba na místě - navýšená cena

 

Registrační poplatek
typ platba do 7. 4. 2015 platba na místě
Člen ČGS 500,- 800,-
Nečlen ČGS 1.000,- 1.300,-

 

Wetlab

Zájemce o wetlab musí být řádně přihlášen. V přihlášce naleznete nabídku wetlabu v záložce „Doprovodné akce“.  

Uzávěrka přihlášení na wetlab - 20. 3. 2015.
Upozorňujeme na omezený počet míst!
Přihlášení na wetlab na místě není možné.

wetlab platba do 7. 4. 2015
Cyklofotokoagulace 150,- Kč
Antiglaukomová chirurgie 300,- Kč

Storno poplatky k registraci

od 25. 3. do 2. 4. 2015     50 %
od 3. 4. 2015                     100 %

Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře (viz odkaz Přihláška) obdrží účastník Výzvu k platbě.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet akce. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady.
Účastnický poplatek zahrnuje:
tiskové materiály, vstup na odborný program a výstavu firem, potvrzení o účasti a občerstvení v průběhu konání akce.

Výstava

V prostorách kongresového centra bude uspořádána doprovodná výstava farmak, přístrojové techniky a zdravotnických potřeb a pomůcek.

Stravování

V průběhu konání akce je pro registrované účastníky zajištěno průběžné občerstvení včetně nabídky teplých obědů.