Výbory

Čestný předseda konference

prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Předseda vědeckého výboru konference

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

Vědecký výbor konference

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
prim. MUDr. Josef Gut
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
MUDr. Jan Langer
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
 

Organizační zajištění
 Produkce BPP s.r.o.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803
produkce@bpp.cz