Vítáme Vás

Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti ČLS JEP a Produkce BPP s.r.o.
 
pořádají

40. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE
40th Annual Meeting of the Czech Working Group for Pediatric Nephrology

7. – 8. června 2019

Evropské školicí centrum o.p.s. - Zámecký pivovar

LITOMYŠL

Akce je garantována Českou pediatrickou společností ČLS JEP.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.