Témata

  • Vrozené vývojové vady ledvin (CAKUT) a dědičné nefropatie
  • Vyšetření funkce ledvin
  • Glomerulopatie
  • Postižení ledvin u systémových a chronických onemocnění
  • Varia
  • Kazuistiky
  • Registry