Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na jubilejní 40. Pracovní dny dětské nefrologie, které budeme letos pořádat opět v městě zařazeném do světového kulturního dědictví UNESCO – tentokrát v Litomyšli. Pokračujeme tak již čtvrtým rokem v tradici pořadatelských míst zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO (Olomouc, Český Krumlov a Kroměříž). Překrásný litomyšlský renesanční zámek patří mezi velká turistická lákadla v České republice a kromě své architektonické krásy je zajímavý také tím, že se přímo v něm narodil Bedřich Smetana. Pracovní dny dětské nefrologie se vrací do Litomyšle po 24 letech, kdy je tehdy pořádal primář MUDr. Jiří Novák. Jsme velmi rádi, že Vás na letošní jubilejní 40. Pracovní dny můžeme po téměř čtvrtstoletí pozvat do tohoto krásného města.

Odborný program konference bude jako tradičně zaměřen jak na přehledná edukační sdělení o problematice akutních i chronických onemocnění ledvin u dětí (hlavními tématy budou letos – vrozené vývojové vady ledvin a dědičné nefropatie, vyšetření funkce ledvin, glomerulopatie a postižení ledvin u systémových a chronických onemocnění), tak i na originální sdělení původních prací, ke kterým bychom Vás chtěli srdečně vyzvat. Máme opět přislíbenou i účast zahraničního řečníka tak, jak se to v posledních letech stalo již dobrou tradicí.

Těšíme se, že se s Vámi v červnu v Litomyšli setkáme a prožijeme spolu při jubilejních 40. Pracovních dnech nejen zajímavou a odborně přínosnou konferenci, ale zažijeme i krásné kulturní a společenské zážitky ve městě patřícím oprávněně do světového kulturního dědictví UNESCO.

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
předseda Pracovní skupiny dětské nefrologie               místopředsedkyně Pracovní skupiny dětské nefrologie