Harmonogram

Čtvrtek  6. 6. 2019

19.00 - 20.00 Registrace účastníků 
19.00 Schůzka výboru PSDN
   

Pátek  7. 6. 2019

07.30 - 17.00 Registrace účastníků 
08.30 - 08.45 Slavnostní zahájení
08.45 - 10.00
Glomerulopatie
10.30 - 11.50 Kazuistiky
13.15 - 14.25
Vyšetření funkce ledvin, kazuistiky, varia
14.25 - 15.10 Registry
15.30 - 16.35
Postižení ledvin u systémových a chronických
16.40 - 17.00 Valná hromada Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS

podvečer

Doprovodný program
19.30 Společenský večer 
   

Sobota  8. 6. 2019

08.30 - 11.00 Registrace účastníků 
09.00 - 09.15
Kvíz Jany Laubové
09.15 - 11.05 Varia
11.35 - 12.45
Vrozené vývojové vady ledvin, dědičné nefropatie, enuréza
12.45 Zakončení konference


Změna programu vyhrazena.