Odborný program

Jubilejní 40. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE

40th Anniversary Meeting of the Czech Working Group for Pediatric Nephrology
 
Odborný program / Scientific program
(VP = vyzvaná přednáška / invited lecture, OP = originální prezentace / original presentation)
 

Čtvrtek / Thursday    6. 6. 2019

19.00 - 20.00
 
Registrace / Registration
 
19.00 Schůzka výboru PSDN / WGPN council meeting

 
 

Pátek / Friday    7. 6. 2019

07.30 - 17.00 Registrace / Registration
   
08.30 - 08.45 Slavnostní zahájení / Opening ceremony
   
08.45 - 10.00
Glomerulopatie
předsedající:
 
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
VP (25´+ 5´)
 
Treatment of nephrotic syndrome with mycophenolate mofetil
Weber LT - Köln a.R., SRN
OP (10´+ 5´)
 
Léčba steroid rezistentního nefrotického syndromu u dětí
Zieg Jakub - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Efektívnosť rituximabu v liečbe nefrotického syndómu u detí
Urbanová Dagmar - Bratislava, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Možnost vysazení eculizumabu u aHUS
Malina Michal - Newcastle, UK

10. 00 - 10.30
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
10.30 - 11.50
Kazuistiky
předsedající:
 
doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
MUDr. Jana Laubová
OP (8´+ 2´)
 
Barakatův syndrom  - příběh pacientky, kdy moderní medicína ani dobrá vůle a snaha pomoci  nestačí
Kutílek Štěpán - Klatovy
OP (8´+ 2´)
 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom indukovaný akutní pankreatitidou
Skálová Sylva - Hradec Králové
OP (8´+ 2´)
 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom na podkladě mutace v genu MCP
Štolbová Šárka - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Komplementom mediovaný hemolyticko-uremický syndróm asociovaný s tehotenstvom
Brndiarová Miroslava - Martin, Slovensko
OP (8´+ 2´)
 
Proč jezdí 5letá Anička stále v kočárku?
Flachsová Eva - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Primární hyperparathyreóza jako méně obvyklá příčina nefrolithiázy
Ručková Markéta - Ostrava
OP (8´+ 2´)
 
Zinnerův syndrom - kazuistika
Laubová Jana - Ústí nad Labem
OP (8´+ 2´)
 
Gitelmanův syndrom – kazuistika
Doležalová Šárka - Praha

11.50 - 13.15
 

Oběd / Lunch
 
13.15 - 14.25
Vyšetření funkce ledvin, kazuistiky, varia
předsedající:
 
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
OP (10´+ 5´)
 
Srovnání glomerulární filtrace dle Schwartze a dle cystatinu C u dětí s kongenitální solitární ledvinou
Flögelová Hana - Olomouc
OP (8´+ 2´)
 
Patologie solitární ledviny
Sládková Eva - Plzeň
OP (8´+ 2´)
 
Nezvyčajná príčina torpídnej metabolickej alkalózy
Chocholová Mária - Bratislava, Slovensko
OP (8´+ 2´)
 
Danielova cesta
Holá Denisa - Klatovy
OP (8´+ 2´)
 
Elf
Strnadel Jiří - Ostrava
OP (10´+ 5´)
 
Robotická pyeloplastika u dětí
Trachta Jan - Praha
14.25 - 15.10
Registry
předsedající:
 
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
MUDr. Karel Vondrák
OP (10´+ 5´)
 
Polycystická onemocnění ledvin – český registr dětí v r. 2019
Seeman Tomáš - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Příběh primární řasinky – 2. díl praktické využití
Gut Josef - Česká Lípa
OP (10´+ 5´)
 
Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2018
Vondrák Karel - Praha

15.10 - 15.30
 

Přestávka / Break
 
15.30 - 16.35
Postižení ledvin u systémových a chronických onemocnění
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
MUDr. Josef Gut
VP (25´+ 5´)
 
Novinky v léčbě ANCA asociované vaskulitidy
Tesař Vladimír - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Evropská doporučení pro léčbu vaskulitid u dětí 
Zieg Jakub - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Glomerulonefritis u IgA vaskulitidy
Kolský Alexander - Praha
OP (8´+ 2´)

 
Vzácná vaskulitida u mladého chlapce
Kopecká Marie - Hradec Králové
 
16.40 - 17.00 Valná hromada Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS
  Zprávy výboru PSDN
Doporučené postupy v dětské nefrologii pro r. 2019 – 2020 – návrhy
Vyhlášení ceny za nejlepší abstrakt PDDN 2019
Volba místa konání PDDN 2020
Různé


17.30 - 19.00
 
Prohlídka Litomyšle
 
20.00 Společenský večer / Gala dinner

 
 

Sobota / Saturday    8. 6. 2019

08.30 - 11.00
 
Registrace / Registration
 
09.00 - 09.15
Kvíz Jany Laubové
   
09.15 - 11.05
Varia
předsedající:
 
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
VP (25´+ 5´)
 
Renovaskulárna hypertenzia v detskom veku
Podracká Ľudmila - Bratislava, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Hypertenzní krize u dětí  
Seeman Tomáš - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Reninom v nezvyklé lokalizaci
Papež Jan - Brno
OP (8´+ 2´)
 
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) - kazuistika
Buganová Michaela - Praha
OP (10´+ 5´)

 
Efekty striktní kontroly krevního tlaku u dětí po transplantaci ledvin
– výsledky první randomizované kontrolované studie ESCORT

Seeman Tomáš - Praha
VP (25´+ 5´)
 
Keď je DNA mimo... bunky
Celec Peter - Bratislava, Slovensko
11.05 - 11.35
Přestávka / Break
 
11.35 - 12.45
Vrozené vývojové vady ledvin, dědičné nefropatie, enuréza
předsedající:
 
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
MUDr. Terezie Šuláková, PhD.
OP (15´+ 5´)
 
Renální příčiny křivice v kazuistikách
Skálová Sylva - Hradec Králové
OP (10´+ 5´)
 
X-vázaný nefrogenní diabetes insipidus (NDI) u žen
Šuláková Terezie - Ostrava
OP (10´+ 5´)
 
Diagnostický přínos scintigrafie u dětí s renální dystopií - retrospektivní studie
Chroustová Daniela - Praha
OP (15´+ 5´)

 
Enuréza – Současný pohled na patogenezu a přístup k léčbě MNE
Šenkeřík Marian - Pardubice
 
12.45 Zakončení akce / Closing remarks
   

 

Změna programu vyhrazena.