Výbory kongresu

Prezident kongresu

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Viceprezident kongresu

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Vědecký výbor kongresu
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. MUDr. Zlata Kmečová, PhD. prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. MUDr. Vít Kuba MUDr. František Šenk
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.   MUDr. Beata Špániková, PhD.  
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.  
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH MUDr. Alexandra Letkovská, CSc. MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc. MUDr. Pavol Masaryk, CSc. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Petr Kasalický, CSc. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.  
MUDr. Ján Kľoc, PhD. MUDr. Jan Rosa  
 
Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 219 803, Fax: +420 577 001 465
mob: +420 739 491 879
e-mail: produkce@bpp.cz