Informace pro firmy

Vážení partneři – a vědomě používám toto oslovení, protože mezi klinickými lékaři a firemními představiteli musí existovat partnerství – dovoluji si Vás pozvat k účasti na XXII. Kongresu českých a slovenských klinických osteologů.

Budeme ho pořádat ve dnech 12. – 14. září 2019 v Brně. Je to nepochybně největší a nejvýznamnější osteologická akce v obou našich zemích a jsme přesvědčeni, že i v letošním roce shromáždí nejen početně, ale také špičkovou kvalitou zastoupené odborníky z ČR i SR.

Odborný program je tentokrát soustředěn především na vazbu mezi klinickou osteologií a dalšími obory medicíny – nefrologií, kardiologií, diabetologií, revmatologií, rehabilitační medicínou, onkologií a dalšími. Vychází z toho, že naprostá většina našich pacientů vyžaduje komplexní péči a  multioborový přístup.

Neumíme si představit, že byste na kongresu chyběli - i my potřebujeme nové a aktuální informace o Vašich produktech a postupech, tak jako Vy potřebujete informace o tom, kterými směry se náš obor vyvíjí a jaké jsou a budou potřeby nových moderních diagnostických a především terapeutických postupů. Bez vzájemné spolupráce to nejde.

Těším se proto, že všichni, kteří hrají a chtějí hrát významnou roli v klinické osteologii a všech navazujících oborech, budou na Kongresu českých slovenských osteologů v Brně.


prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c.

president Kongresu


V prostorách Hotelu Voroněž I bude uspořádána doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Máte-li zájem o firemní prezentaci nebo o nabídku partnerství na této akci, neváhejte nás kontaktovat.
 

Bližší informace o možnostech nabídky partnerství

Produkce BPP s. r. o.
Bořek Procházka
mobil: 603 209 877
e-mail: prochazka@bpp.cz

Základní účast na doprovodné výstavě

Produkce BPP s. r. o.
Zuzana Poláchová
mobil: 731 651 348
e-mail: sekretariat@bpp.cz