Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Každým rokem pořádáme osteologický kongres ve spolupráci české a slovenské odborné společnosti, střídavě v České a Slovenské republice. V letošním roce máme tu čest uspořádat kongres v ČR ve dnech 12. – 14. září 2019 v Brně.

Cílem kongresů je samozřejmě především odborné setkání, diskuse a předávání zkušeností. Lidská setkání jsou zásadní, kongres je ovšem postaven především na kvalitě odborného programu. Ten se snažíme letos připravit co nejatraktivnější.

Klinická osteologie má ve svém „hledáčku“ především péči o nemocné s metabolickými chorobami skeletu. Je ale nedílnou součástí celé klinické medicíny a prolíná se mnoha obory. I naši nemocní netrpí obvykle jen jednou chorobou a naším úkolem je péče co nejkomplexnější. Soustředili jsme se proto tentokrát na spolupráci klinické osteologie s dalšími obory medicíny – a je to i hlavním motem celého kongresu.

Velmi složitá je péče o kostní nemoc při chronickém selhání ledvin. Mnohá doporučení ne zcela pokrývají všechny aspekty této složité problematiky a budeme jí proto věnovat jedno z hlavních symposií kongresu. Opakovaně jsme již diskutovali o zvýšeném výskytu osteoporotických fraktur u pacientů s diabetem, přesto stále neumíme přesně definovat ty, kteří jsou nejvíce ohroženi ani to, jak diabetes mění kvalitu kostní tkáně – poznatky stále přibývají. Tak jako mezi civilizační choroby patří osteoporóza, tak k nim jistě patří i onemocnění kardiovaskulární a ateroskleróza – i nové poznatky ukazují na možné vazby s klinickou osteologií také v této oblasti. Již vícekrát jsme diskutovali o kostních projevech maligních onemocnění – vrátíme se k této problematice a otevřeme i otázku primárních kostních nádorů.

Zmínil jsem jen vybrané okruhy, které budou nosnými tématy kongresu, a přesto jsem si jist, že tato témata musí oslovit každého, kdo se o metabolismus kostní tkáně zajímá.

Zvu Vás tedy jménem SMOS a SOMOK do zářijového Brna a těším se na setkání.

 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c.

president Kongresu