Odborný program

ČTVRTEK   12. 9. 2019

 

Lékařská sekce - Kongresový sál A

 
11:00 - 18:00 Registrace

13:00 – 13:30

Slavnostní zahájení

                             prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. - předseda SMOS
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP - předseda SOMOK
MUDr. Jan Rosa - vědecký sekretář SMOS
MUDr. Pavol Masaryk, CSc. - vědecký sekretář SOMOK

13:30 – 14:00

"Blahošova přednáška"

předsedající: J. Payer
  Epigenetika osteoporózy
V. Palička - Osteocentrum FN a LF UK Hradec Králové

14:15 – 15:15

Sarkopenie, rehabilitace, riziko pádů a vliv věku

předsedající: V. Vyskočil, J. Jenšovský, Z. Killinger
  Sarkopenie, frailty sydrom, pády, nutrice a přehled rizikových faktorů
V. Vyskočil - Osteocentrum FN a LF UK Plzeň
  Sarkopénie 2019
J. Jenšovský - Osteocentrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
  Sarkopenie - přehledné představení nepřítele
P. Beneš - Interní odělení, nutriční ambulance, Nemocnice na Homolce Praha
  Skákání s dopomocí u seniorů
M. Šteffl - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha
 

15:30 – 16:15

Odborné symposium s podporou společnosti Gedeon Richter

  Symposium Gedeon Richter zaměřené na použití biosimilars v léčbě osteoporózy
předsedající: V. Palička
  Biosimilární léčiva v současné medicíně - pohled revmatologa
P. Horák - III. interní klinika – NRE, FN a LF UP Olomouc
  RGB - 10 development - Concept and results
I. Takács - 1st Department of Medicine Semmelweis University, Budapest, Hungary
 

16:30 – 17:30

Kostní projevy maligních onemocnění, primární kostní nádory

předsedající: P. Horák, B. Špániková
  Kostní sarkomy – úskalí diagnostiky
T. Tomáš, L. Pazourek, M. Mahdal - I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  Kloubní a kostní paraneoplastické projevy
P. Horák, M. Skácelová - III. interní klinika – NRE, FN a LF UP Olomouc
  Úskalí diagnostiky paraneoplastických syndromů v oblasti pohybového aparátu a kostních tumorů - kazuistiky
M. Skácelová, P. Horák, E. Lokočová - III. interní klinika – NRE, FN a LF UP Olomouc
  Úskalia diferenciálnej diagnostiky nizkotraumatických zlomenín u onkologických pacientov
B. Špániková1, S. Špánik2 - 1) Amb. primárneho kontaktu LF UK, Osteocentrum OUSA, Bratislava; 2) I. Onkologická klinika LF UK Bratislava
 

17:45 – 18:15

Odborné symposium s podporou společnosti Biomin

  Vplyv prírodného vápnika na kosť
předsedající: J. Payer
  Suplementácia prírodného vápnika v kombinácii s vitamínmi D3 a K2 v manažmente osteoporózy
P. Jackuliak - V. Interná klinika LF UK a UN Bratislava
  Vitamin K2 a jeho vliv na kosti i další tkáně
J. Rosa - Osteocentrum, Affidea Praha, s.r.o.

 

 

PÁTEK   13. 9. 2019

07:30 - 17:00 Registrace

08:00 – 10:00

Poruchy funkce ledvin, kalcifikace a metabolismus kostní tkáně

předsedající: V. Palička, S. Dusilová Sulková, J. Payer
                            Association between vascular calcification and bone - evidence from the clinical studies
P. Szulc - University of Lyon, Lyon, France
  Kalcifylaxe v kasuistikách a v souvislostech
S. Dusilová Sulková - Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové a Katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
  Denzitometrie a chronické onemocnění ledvin
L. Brunerová - II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Netypické případy hyperparathyreózy jako základní příčiny kostní nemoci při poruše a selhání ledvin
A. Pokorná - Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové a Katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
  Kostní nemoc u pacientů po orgánové transplantaci
J. Brunová - Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha
  Pracovní návrh doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu kostních poruch při CKD MBD
V. Palička, S. Dusilová Sulková - Osteocentrum, FN Hradec Králové
 

10:15 – 10:55

Odborné symposium s podporou společnosti WÖRWAG PHARMA

  Multidisciplinárny pohľad na bolesť chrbta
předsedající: V. Palička
  Bolesti zad z pohledu neurologa
H. Lachmann - Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
  Príčina bolestí chrbta z pohľadu reumatológa
S. Tomková - Interná klinika Nemocnica Košice-Šaca, LF UPJŠ Košice
 

11:00 – 12:20

Diabetes mellitus, nutrice a metabolismus kostní tkáně

předsedající: V. Zikán, P. Jackuliak
  Prevence a léčba osteoporózy u pacientů s diabetes mellitus
I. Raška - III. interní klinika 1. LFUK a VFN v Praze
  Kvalita kosti a hodnotenie rizika zlomenín u pacientov s DM
P. Jackuliak, M. Kužma, Z. Killinger, J. Payer - V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
  Skelet a metabolické regulace
V. Palička - Osteocentrum, FN Hradec Králové
  Nutriční aspekty osteoporózy
V. Zikán - 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Magnesium a osteoporóza
P. Broulik - III. interní klinika Praha
  Vitamin K - realita a praxe
J. Čepová, E. Klapková, K. Dunovská - ÚLCHKB, 2.LF a FN v Motole, Praha
 
12:20 - 13:00
Oběd
 

13:00 – 14:00

Odborné symposium s podporou společnosti AMGEN

  Může za vznik zlomenin pátek třináctého?
předsedající: V. Palička
  Síla přípravku Prolia(denosumab)
video
  Můžeme zlepšit záchyt osteoporózy a její tristní podléčenost?
L. Brunerová - II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Doporučení pohybové aktivity u pacientů s osteoporózou
D. Pastucha - ReFit Clinic s.r.o, Olomouc LF, Ostravská Univerzita, Ostrava

14:15 – 16:15

Sekundární prevence zlomenin, projekt FLS, indikace k vyšetření

předsedající: R. Pikner, J. Rosa, S. Tomková
  Fracture risk assessment and managament in UK
E. McCloskey - Metabolic Bone Centre, Northern General Hospital, Sheffield, England
  Potřebujeme sekundární prevenci zlomenin? Epidemiologie, diagnostika a léčba v ČR
R. Pikner1, V. Palička1, P. Němec2, O. Šanca2, J. Rosa1, O. Ngo2, V. Vyskočil1, J. Jarkovský2, P. Horák1, O. Májek2 - 1) SMOS, ČLS JEP, Praha; 2) Národní screeningové centrum, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno
  OSTEO - Pilotní projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin v ČR
P. Němec1, R. Pikner2, V. Palička2, O. Šanca1, J. Rosa2, O. Ngo1, V. Vyskočil2, J. Jarkovský1, P. Horák2, O. Májek1 - 1) Národní screeningové centrum, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno; 2) SMOS, ČLS JEP, Praha
  FLS projekt v Klatovské nemocnici
R. Pikner1, M. Švagr2, V. Novák1, M. Heidenreichová1, I. Čadková2, M. Šírková1, L. Voráčková1 - 1) Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy; 2) Ortopedické oddělení, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy
  Současný stav realizace Fracture Liaison Service ve FN Plzeň
V. Vyskočil, I. Fenclová, H. Dojčarová - Osteocentrum II. interní kliniky LFUK a FN Plzeň
  Shrnutí 5letých zkušeností s projektem FLS v osteologickém centru okresního typu
E. Dokoupilová, E. Kačerová, R. Špaček - MEDICAL PLUS s.r.o., Uherské Hradiště
 

16:30 – 18:00

Jiná metabolická onemocnění skeletu

předsedající: M. Bayer, Š. Kutílek, P. Vaňuga
  Paget’s Disease – Disappearing But Curable?
I. Reid - University of Auckland, New Zealand
  Barakatův syndrom - příběh pacientky, kdy moderní medicína ani dobrá vůle a snaha pomoci nestačí
Š. Kutílek1,2,3, S. Skálová3, J. Melek3, M. Bayer3,4 - 1) DO Klatovské nemocnice a.s., 2) DO Pardubické nemocnice a.s., 3) DK FN a LF UK Hradec Králové, 4) DK FNKV a III. LF UK, Praha
  Současné poznatky o XLH
M. Bayer - Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
  Hypofosfatemická křivice: růst a vývoj u souboru českých pacientů
O. Hudáková1,2, D. Zemková1,3, I. Mařík1,4, A. Maříková1, Š. Petrášová1 - 1) Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha; 2) Osteologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha; 3) Pediatrická klinika FN Motol, Praha; 4) Katedra rehabilitačních oborů, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská Universita v Plzni
  Epilepsie, Fahrova nemoc nebo Fahrův syndrom?
Š. Kutílek1,2,3, I. Plášilová3, M. Talábová4, Š. Štefáčková4, M. Šenkeříkova5, P. Solařová5, E. Rondziková1 - 1) DO Klatovské nemocnice; 2) DO Pardubické nemocnice; 3) DK FN Hradec Králové; 4) Neurologická klinika FN Hradec Králové; 5) Oddělení klinické genetiky FN Hradec Králové
 
   

08:30 – 14:30

Paralelně Sesterská sekce - Hala D

08:30 – 10:00
Sesterská sekce I.
předsedající: V. Holková, M. Urbánková
  Denosumab – biologická léčba osteoporózy (její přínos a úskalí z pohledu sestry)
D. Kotyzová, V. Holková, V. Palička - ÚKBD osteocentrum, FN Hradec Králové
  Výživa v prevenci osteoporózy a zlomenin: význam edukace pacientů
M. Urbánková, O. Lukášková - 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Klinická denzitometrie: nejčastější chyby a artefakty
J. Křenková - 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Denzitometrie - nejčastějši chyby a artefakty
V. Čapková - Osteocentrum II. Interní klinika FN Plzeň
 
10:15 – 12:00
Sesterská sekce II.
  Základní DXA vyšetření (L páteř, proximální femur, předloktí) – nastavení-polohování-chyby
P. Havlík - COMFES, spol. s r. o. Brno
  Speciální DXA vyšetření (TBS, pediatrický software, LVA a kalcifikace aorty)
P. Havlík - COMFES, spol. s r. o. Brno
 
12:00 – 13:00
Oběd
 
13:00 – 14:30
Sesterská sekce III.
  Body composition analysis a celotělová DXA
P. Havlík - COMFES, spol. s r. o. Brno
  Praktický nácvik DXA vyšetření na SW Hologic
P. Havlík - COMFES, spol. s r. o. Brno
 

 

 

SOBOTA   14. 9. 2019

08:00 - 12:00 Registrace

08:30 - 10:00  

Diagnostika metabolických chorob skeletu

    předsedající: P. Kasalický, M. Kužma
  Indikace k denzitometrii - analýza dat z klinického pracoviště, porovnání s daty UZIS
P. Kasalický, J. Duba, L. Dušek - AFFIDEA Praha , Oaks Consulting., UZIS
  Trabecular Bone Score (TBS): Practical clinical use of TBS in 6 steps
D. Hans - Center of Bone diseases, Lausanne University Hospital, Lausane, Switzerland
  Kvalita kosti u pacientov s akromegáliou a vertebrálnymi fraktúrami
M. Kužma1, P. Vaňuga2, I. Ságová3, D. Pávai2, P. Jackuliak1, Z. Killinger1, N. Binkley4, R. Winzenrieth5, H. K. Genant6, J. Payer1 - 1) V. interná klinika LF UK a UN,  Bratislava; 2) Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa; 3) 1.interná klinika JLF UK a UN,Martin; 4) Department of Medicine, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, United States of America; 5) Galgo Medical, Barcelona, Spain; 6) University of California San Francisco, San Francisco, California, United States of America
 

10:15 - 10:45

Odborné symposium s podporou společnosti PFIZER

  Vitamin D a sval
J. Jenšovský - Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
  Vápník a vitamin D základní a bezpečná prevence i léčba skeletálních onemocnění
V. Vyskočil - Osteocentrum II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň
 

10:45 – 12:15

Novinky a pokroky v terapii

předsedající: J. Rosa, P. Masaryk
  Should we Target Therapy to Prevent Fractures in Older Women?
I. Reid - University of Auckland, New Zealand
  Sekvenční léčba osteoporózy: naše klinické zkušenosti
D. Michalská, V. Zikán - 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Non-responderi pri liečbe teriparatidom
P. Masaryk, A. Letkovská - NURCH Piešťany
  Léčba inkompletní atypické fraktury femuru teriparatidem. Popis případu
J. Rosa1, P. Kasalický1, V. Bouda2 - 1) Osteocentrum, Affidea Praha, s.r.o.; 2) Oddělení zobrazovacích metod, Affidea Praha, s.r.o.
  Perorální ibandronát v léčbě pediatrických pacientů s osteogenesis imperfecta
Š. Kutílek1,2,3, I. Plášilová2,3, S. Skálová3 - 1) DO Klatovské nemocnice; 2) DO Pardubické nemocnice; 3) DK FN Hradec Králové
 

11:30 - 14:00
 
Oběd

12:15

Ukončení kongresu

  J. Payer, V. Palička

 

Změna programu vyhrazena.

POSTERY

P 01
 
Kurzy kinezioterapie při osteoporóze
E. Ďurišová, E. Rexová, P. Rexa - Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
P 02 
Asociácia polymorfizmu rs634008 LRP5 génu s denzitometrickými parametrami u slovenských postmenopauzálnych žien s osteoporózou
M. Mydlárová Blaščáková1, V. Hanasová1, J. Poráčová1, Z. Tomková2, S. Tomková3, E. Petrejčíková1, M. Nagy4, K. Hricová3 - 1) Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov; 2) Osteocentrum, s.r.o., Prešov; 3) Nemocnica Košice – Šaca a.s.; 4) Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, Komárno
P 03
 
Vzestup BMD v oblasti bederní páteře o 35 % během dvouleté léčby vitaminem D a vápníkem. Je to vůbec možné?
O. Nývltová - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, FN v Motole, Praha
P 04


 
Vybrané biochemické markery osteoartrózy v populácii žien východného Slovenska
J. Poráčová1, M. Mydlárová Blaščáková1, L. Franková1, S. Tomková2, E. Petrejčíková1, M. Nagy3, M. Konečná1, V. Sedlák1, K. Hricová2, Z. Gogaľová1 - 1) Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov; 2) Nemocnica Košice – Šaca a.s.; 3) Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, Komárno
P 05
 
Sarkopénia - definovanie noriem vybraných nutričných parametrov v zdravej populácii
P. Vrbová, T. Koller, J. Payer - V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov, SR