Vítáme Vás

Pořadatel
 
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP   
    ve spolupráci se
Spoločnosťou pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS

     
 

XXII. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

12. - 14. 9. 2019

Orea Hotel Voroněž I, BRNO

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.