Všeobecné informace

Místo konání

Univerzita T. Bati - Academia centrum, Mostní 5139, Zlín

Datum konání

7. září 2017

Důležitá informace

Pořadatel akce se rozhodl, po dohodě s organizační agenturou Produkce BPP s.r.o., snížit registrační poplatek pro lékaře na 200,- Kč a nelékařské zdravotnické pracovníky na 100,- Kč.

Registrace

7. 9. 2017    Academia centrum    07.30 – 15.00 hod.

Výstava

V prostorách Academia centra bude uspořádána doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Stravování

V průběhu konání sympozia je pro účastníky zajištěno občerstvení.