Registrační poplatky

Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky".
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.


Důležitá informace
Pořadatel akce se rozhodl, po dohodě s organizační agenturou Produkce BPP s.r.o., snížit registrační poplatek pro lékaře na 200,- Kč a nelékařské zdravotnické pracovníky na 100,- Kč.

Registrační poplatky
 
Typ/termín cena
Lékař 200,- Kč
NLZP 100,- Kč


NLZP - Nelékařský zdravotnický pracovník
 

Storno poplatky

od 20. do 31. 8.    50 %
od 1. 9.    100 %