Odborný program

08.30 - 09.00     

Slavnostní zahájení

09.00 - 10.45

I. blok - DIABETOLOGIE

  předsedající: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.; prim. MUDr. Zdeněk Záboj, Ph.D.
1.
Kardiovaskulární riziko u diabetiků
20´ prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. – Zlín
2.
Fixní kombinace antidiabetik
20´ MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. – Zlín
3.
Inzulin v léčbě diabetiků ve věku 75+ roků a zajímavé kazuistiky - vlastní zkušenosti
20´
 
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. – Brno
MUDr. Hana Meluzinová, MUDr. Dana Prudius
4.
Metabolický syndrom ve vyšším věku
15´ prim. MUDr. Zdeněk Záboj, Ph.D. – Olomouc
5.
Koncepce oboru geriatrie
15´ doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – Praha

15´

Diskuse

10.45 - 11.00

přestávka

11.00 - 12.30

II. blok - KARDIOLOGIE

  předsedající: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D.
6.
Antikoagulační léčba ve stáří
20´ prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC – Brno
7.
Chronické srdeční selhání ve stáří
20´ prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – Brno
8.
Zvláštní aspekty AKS v pokročilém věku
20´ prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D. – Zlín
9.
Digoxin - víme, že ještě nevíme
15´ MUDr. Martin Gřiva, Ph.D. – Zlín

15´

Diskuse

12.30 - 13.30

oběd

13.30 - 15.00

III. blok - VARIA

  předsedající: Karla Vrlová; prim. MUDr. Milan Forejtar
10.
Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u polymorbidního pacienta
15´ prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC – Brno
11.
Činnost nutriční ambulance KNTB
10´ MUDr. Jiří Štěpančík – Zlín
12.
Chronická neonkologická bolest
15´ prim. MUDr. Marek Hakl – Brno
13.
Výživa u geriatrických pacientů
10´ Vladimíra Vajová Zlín
14.
Zdravotnické informace a údaje pohledem právní praxe
15´ JUDr. Zdeněk Hromádka – Zlín
15.
Obstipace a farmaka
10´ prim. MUDr. Milan Forejtar – Zlín

15´

Diskuse

15.00

Zakončení

 
Na stánku MF Dnes se bude konat autogramiáda publikace Geriatrická paliativní péče, jejíž autor prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. učiní přednes k tomuto tématu.