Slovo úvodem

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci.


S potěšením lze konstatovat, že se nám daří pokračovat v tradici Zlínských geriatrických dnů. Populace seniorského věku narůstá, její polymorbidita zasluhuje větší medicínské pozornosti.

Pestrost programu XXII. Zlínského geriatrického dne se snaží zachytit výteč nemocí seniorů a věříme, že zaujme značnou část zdravotnického společenství.


Jste srdečně vítáni. Těším se na setkání s vámi.


Přeji všem příjemný den


prim. MUDr. Milan Forejtar