Vítáme vás

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín

pořádá s odbornou garancí

České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,
OS ČLK Zlín


pod záštitou

hejtmana Zlínského kraje - Jiřího Čunka
primátora města Zlína - MUDr. Miroslava Adámka

 

XXII. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN


7. září 2017

Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně


Důležitá informace
 

Pořadatel akce se rozhodl, po dohodě s organizační agenturou Produkce BPP s.r.o., snížit registrační poplatek pro lékaře na 200,- Kč a nelékařské zdravotnické pracovníky na 100,- Kč.


Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle vyhlášky MZ ČR c. 4/2010 Sb. Bude ohodnocena kredity pro lékaře a sestry.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.