Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Voroněž I
Křížkovského 47, Brno

Registrace
• 10. 9. 2015   Hotel Voroněž I 09.00 - 18.00 hod.
• 11. 9. 2015   Hotel Voroněž I 08.00 - 18.00 hod.
• 12. 9. 2015   Hotel Voroněž I 08.00 - 12.00 hod.

Důležitá data
• přihláška k aktivní účasti do 15. května 2015
• abstrakt do 15. května 2015
• přihláška k pasivní účasti platba do 10. srpna 2015 - zvýhodněná cena
  platba do 7. září 2015 - navýšená cena

 

Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník Výzvu k platbě. Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.
Účastnický poplatek zahrnuje
kongresové tiskové materiály, kongresovou tašku, vstup na odborný program a výstavu firem, potvrzení o účasti a občerstvení v průběhu konání akce.

Výstava

V prostorách hotelu Voroněž I bude uspořádána doprovodná výstava přístrojové techniky, farmak a ostatních zdravotnických pomůcek.

Stravování

V době konání kongresu je pro účastníky zajištěno průběžné občerstvení včetně nabídky teplých obědů.