Odborný program

aktuální odborný program k tisku zde
 
časový harmonogram odborného programu zde
 

lékařská sekce

Čtvrtek 10. 9. 2015

10:00 – 18:00 Registrace účastníků
13:00 – 13:30 Zahájení

13:30 – 15:00

Výživa, vitamín D a diabetes – role v osteologii

  předsedající: prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
                            MUDr. Henrieta Halmová
                            MUDr. František Šenk
1.
Selén a kostné tkanivo
10 min. 
 
Pavol Masaryk, M. Luliak
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
2.
Vplyv antidiabetickej liečby na kostný metabolizmus
10 min. 
 
Peter Jackuliak, J. Payer
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
3.
Vitamín D a AKS
10 min. 
 
Zuzana Lörinczová, S. Tomková
Osteocentrum a reumatologická ambulancia, Nemocnica Košice-Šaca
4.
Výživa a kostní metabolizmus
10 min.
  
Antonín Kazda, P. Broulík
ÚKBLD 1. LF a VFN Praha
5.
Osteoporóza a diabetes mellitus
10 min. 
 
Martin Žurek, P. Horák, D. Karásek
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF a FN Olomouc
6.
Tělesné složení a kostní metabolizmus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
10 min. 
 
Ivan Raška jr., M. Rašková, D. Michalská, V. Zikán
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
   

15:00 – 15:40

Význam vitaminu D

  Odborné symposium s podporou společnosti TAKEDA
  předsedající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
1.
25 min. 
 
Unikátní příležitost potkat osteologa s dermatologem
aneb
Kam nechodí slunce, tam léčí osteolog

 
Jiří Jenšovský
Osteocentrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
 
Kam chodí slunce, tam léčí dermatolog
  Petr Arenberger
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
2.
Kalcium a vitamin D – méně nebo více?
10 min. 
 
Richard Pikner
Odbor klinických laboratoří, Klatovská nemocnice, Klatovy
3.
Shrnutí a závěrečný komentář
5 min.
  
Vladimír Palička
Osteocentrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
   
15:40 – 16:00 Přestávka
   

16:00 – 17:15

Rizika dlouhodobé léčby osteoporózy

  předsedající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
                            MUDr. Jan Rosa
                            MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
7.
Management ONJ u osteologických a onkologických pacientů
10 min.
  
Jan Jambura, D. Hrušák, V. Vyskočil, L. Hauer, L. Hostička, P. Andrle, P. Pošta, J. Genčur
Stomatologická klinika, oddělení ÚČOCH, LF UK a FN Plzeň
8.
Závažná komplikace osteonekrózy maxilly způsobené léčivy
10 min.
  
Lukáš Hauer, D. Hrušák, V. Vyskočil, J. Jambura, L. Hostička, P. Andrle, P. Pošta, J. Genčur
Stomatologická klinika, oddělení ÚČOCH, LF UK a FN Plzeň
9.
Osteonekróza čelisti - pohled stomatologa
10 min.
  
Vojtěch Peřina
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF MU Brno
10.
Stresové zlomeniny
10 min.
  
Jiří Jenšovský
Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha
11.
Atypická zlomenina femuru - přehled a vlastní zkušenosti
10 min.
  
Václav Vyskočil, T. Pavelka
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, FN a LF Plzeň
12.
Jsou atypické zlomeniny femuru po dlouholetém užívání bisfosfonátů skutečně tak vzácné?
10 min.
  
Lenka Franeková
Interní klinika - revmatologická a osteologická ambulance, ÚVN Praha
   
17:15 – 17:30 Přestávka
   

17:30 – 18:45

Metabolická onemocnění kostí v pediatrii

  předsedající: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
                            MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc.
                            doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
                            MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
13.
Kolik stojí letenka do Manchesteru?
15 min.
  
Zdeněk Šumník, M. Černý, T. Bačkai, R. Padidela, O. Souček
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol Praha
14.
Kleidokraniální dysplazie
15 min.
  
Štěpán Kutílek, P. Munzar, R. Machytka
Dětské oddělení Klatovské nemocnice
15.
Terapie osteogenesis imperfecta bisfosfonáty záhy po narození - naše zkušenosti
15 min.
  
Milan Bayer
Dětská klinika, FN a LF Hradec Králové
16.
Nová farmaka pro léčbu metabolických onemocnění skeletu v dětském věku
15 min.
  
Štěpán Kutílek
Dětské oddělení Klatovské nemocnice
17.
Genetika skeletálních redukčních končetinových vad - prenatální a postnatální diagnostika
15 min.
  
Miloslav Kuklík
Genetické pracoviště, Praha; Oddělení molekulární endokrinologie a laboratoř lékařské genetiky, EÚ Praha

 

Pátek 11. 9. 2015

08:00 - 18:00 Registrace účastníků

08:00 – 09:00

Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů

  předsedající: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
                            MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.
                            prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
                            MUDr. Beata Špániková, PhD.
18.
Současný pohled na diagnostiku a léčbu myelomové kostní nemoci
15 min.
  
Vlastimil Ščudla, J. Minařík, T. Pika
III. interní klinika - NRE a Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
19.
Osteosklerotická forma mnohočetného myelomu a POEMS syndrom – diagnostické aspekty
10 min.
  
Tomáš Pika, J. Minařík, K. Piková, P. Flodr, V. Ščudla
Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
20.
Demineralizace kostí u žen s karcinomem prsu
10 min.
  
Milan Petržela, M. Skácelová, E. Lokočová, E. Krejčí, A. Smržová, M. Žurek, B. Melichar, P. Horák
Revmatologická ambulance, Šumperk
21.
Komplexní regionální bolestivý syndrom jako první příznak nádorového onemocnění
10 min.
  
Martina Skácelová, P. Horák, M. Smižanský, M. Tichý
III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc
   

09:00 – 10:00

Zobrazovací metody v osteologii

  předsedající: MUDr. Petr Kasalický, CSc.
                            doc. MUDr. Zdenko Killinger, Ph.D.
                            MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
                            doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
22.
Scintigrafie skeletu a její role mezi zobrazovacími metodami
20 min.
  
Eva Hoffmannová, V. Vojtěchová
Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice Kolín
23.
10 min.  
Využití 99mTc-MIBI SPECT/CT v kombinaci s 3D subtrakční analýzou 99mTc-MIBI a 99mTc04 SPECT
obrazů při detekci hyperfunkce příštítných tělísek u pacientů s osteoporózou
  Daniela Chroustová, J. Štěpán, J. Kubinyi, J. Trnka, M. Fialová, S. Adámek
Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK Praha
24.
Porovnanie FRAX a TBS v stanovení rizika fraktúry u žien s postmenopauzálnou osteopéniou
10 min.
  
Martin Kužma, E. Némethová, Z. Killinger, J. Payer
V. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
25.
10 min.  
Metodické otázky použití TBS v klinické praxi a jeho přínos pro diagnostiku a léčbu v domácích
podmínkách - 3leté zkušenosti Osteocentra
  Petr Kasalický
Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha
   
10:00 – 10:20 Přestávka
   

10:20 – 11:50

Doporučené postupy v klinické osteologii

  předsedající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
                            prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.
                            MUDr. Jan Rosa
                            MUDr. Soňa Tomková, Ph.D.
26.
20 min.  
Návrh stanoviska Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP 2015
pro diagnostiku a léčbu postmenopauzální osteoporózy
  Jan Rosa
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha
   
27.
Odborné usmernenie diagnostiky a liečby osteoporózy vo vybraných onkologických ochoreniach v SR
15 min.
  
Beata Špániková
Onkologický ústav sv. Alžbety, LF UK Bratislava
   
28.
15 min.  
Příprava doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu poruch kostního metabolismu u pacientů
s chronickým onemocněním ledvin
  Vladimír Palička, S. Dusilová Sulková
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a Česká nefrologická společnost
   
29.
Návrh doporučených postupů v prevenci léky podmíněné osteonekrózy čelistních kostí
15 min.

  
Vladimír Palička, P. Chrz, J. Rosa, R. Slezák, Z. Janovská
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a Česká stomatologická komora, Osteocentrum MEDISCAN Group Praha,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
   

12:00 – 13:00

Od výsledků studií k léčbě osteoporózy v reálné praxi

  Odborné symposium s podporou společnosti AMGEN
  předsedající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
1.
Zahájení
5 min.   Vladimír Palička
  Osteocentrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
2.
Klinické výhody přípravku Prolia v reálné praxi
15 min.   František Šenk
  Osteocentrum kraje Vysočina, Havlíčkův Brod
3.
Efektivita a adherencia – základný predpoklad úspešnosti liečby osteoporózy
15 min.   Juraj Payer
  V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
4.
Osteoporóza u mužů
15 min.   Jan Štěpán
  Revmatologický ústav Praha
5.
Diskuze a shrnutí bloku
10 min.   Vladimír Palička
  Osteocentrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
   
13:00 – 13:30 Přestávka, oběd
   

13:30 – 15:30

Fracture Liaison Services

  předsedající: doc. MUDr. Ladislav Dušek, CSc.
                            MUDr. Peter Maresch, CSc.
                            MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
                            prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
30.
Best Practice Framework provides guidance for the implementation of Fracture Liaison Services (FLS)
30 min.
  
Kristina Åkesson
Department of Orthopedics, Skane University Hospital, Malmö, Sweden
31.
Projekt capture the fracture Zlín – modelový projekt a současný stav
10 min.
  
Pavel Novosad, P. Hrdý, M. Filip
Mediekos Ambulance Zlín, Osteologická akademie Zlín
32.
Sekundární prevence osteoporotické zlomeniny – léčebné možnosti a identifikace nemocných
10 min.
  
Pavel Horák, M. Skácelová, A. Holubcová
III. interní klinika, nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
33.
Systém péče o osteoporotické pacienty se zlomeninou proximálního femuru ve FN Plzeň
10 min.
  
Václav Vyskočil, T. Pavelka, J. Filipovský
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – Traumacentrum; II. interní klinika – Osteocentrum, FN Plzeň
34.
Vyhodnotenie programu FLS na I. ortop.-traumat. klinike LF UK, UN Bratislava po 6 mesiacoch
10 min.
  
Peter Maresch, N. Čembová, S. Gregor, K. Mitschová
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, UNB a SZU, Bratislava
35.
Fracture Liaison Services (FLS)
10 min.
  
Eva Dokoupilová, E. Kačerová
MEDICAL PLUS, Uherské Hradiště
36.
15 min.  
Sekundární prevence  osteoporózy – program Koordinované péče o osteoporotické zlomeniny
(FLS – Fracture Liaison Services)
  Richard Pikner, L. Dušek, V. Palička
SMOS, ÚZIS, Odbor klinických laboratoří, Klatovská  nemocnice, Klatovy
   
15:30 – 15:50 Přestávka
   

15:50 – 16:30

Celoživotní prevence a základ léčby osteoporózy

 
Odborné symposium s podporou společnosti PFIZER
  předsedající: doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
1.
Nové i zapomenuté poznatky o významu vápníku v organismu
15 min.
  
Václav Vyskočil
Osteocentrum II. Interní klinika, KOTPÚ, LF UK a FN Plzeň
2.
Suplementace vápníkem a kardiovaskulární riziko
20 min.
  
Zdenek Málek
Osteologická akademie, Zlín
   

16:30 – 18:00

Laboratorní markery a jejich role v osteologii

  předsedající: doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.
                            prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
                            MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
37.
Cirkadiánní rytmus kostní remodelace: implikace pro léčbu osteoporózy
10 min.
  
Vít Zikán
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
38.
10 min.  
Polymorfní oblasti lidského genomu související s rozvojem osteoporózy a možnosti využití jejich 
molekulárně-biologické analýzy pro matematickou predikci osteoporotických změn
  Martin Běhal, M. Zemánek, P. Hrdý, P. Novosad
IMALAB, Laboratoř molekulární biologie, Zlín
39.
Vitamín D u IBD pacientov: porovnanie troch odlišných metód
10 min.
  
Anna Krajčovičová, T. Hlavatý, Z. Lešková, J. Payer
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
40.
MicroRNAs: new regulators in bone metabolism
15 min.   Ulbing Matthias
Division of Endocrinology and Metabolism, Medical University Graz, Austria
41.
15 min.  
Hladiny metabolitů vitaminu D v kontextu minerálové a kostní nemoci při chronických onemocněních
ledvin (CKD-MBD)
  Sylvie Dusilová Sulková, J. Vávrová, L. Pavlíková, R. Šafránek, V. Palička
Hemodialyzační středisko, ÚKBD a Osteocentrum FN a LF UK Hradec Králové, VFN a 1. LF UK Praha
42.
Stanovení 25(OH)D v klinické praxi. Srovnání dvou chemiluminiscenčních metod.
10 min.   Jan Rosa, T. Hobza
Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha

 

Sobota 12. 9. 2015

08:00 – 11:00 Registrace účastníků

08:30 – 10:00

Varia

  předsedající: MUDr. Irena Kučerová
                            doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., mim. prof.
43.
Osteoporóza a osteopenie u diabetických pacientů po transplantaci ledviny a pankreatu
10 min.
  
Jana Brunová, S. Kratochvílová
Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha
44.
Pagetova choroba nebo doutnající myelom?
10 min.
  
Irena Kučerová, M. Hrbek
Interní oddělení - osteologie, Nemocnice České Budějovice
45.
Vplyv biologickej liečby na kostný metabolizmus u pacientov s reumatoidnou artritídou
10 min.
  
Lenka Sterančáková, Z. Killinger, J. Payer
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
46.
Neuroendokrinní tumor produkující parathormon
10 min.
  
Martina Fialová
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol Praha
47.
Naše zkušenosti se stanovením hladiny iPTH u operací pro primární hyperparathyreózu
10 min.
  
Petr Libánský, M. Fialová, R. Lischke, J. Tvrdoň, S. Adámek
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol Praha
48.
Vitamin K v léčbě osteoporózy
10 min.
  
Jana Čepová, M. Pechová, E. Klapková, A. Hálová, K. Gajdová, R. Průša
ÚLCHKB, 2. LF a FN v Motole, Praha
49.
Kinezioterapia - neoddeliteľná súčasť všeobecných zásad liečby osteoporózy
10 min.
  
Elena Ďurišová, E. Rexová, P. Rexa, M. Bobáková
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
   
10:00 – 10:15 Přestávka
   

10:15 – 12:00

Léčba osteoporózy a novinky v terapii

  předsedající: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
                            prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.
                            MUDr. Jan Rosa
                            doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
50.
Podpora osteoformace a obnova remodelace - místo stroncium ranelátu v léčbě osteoporózy
15 min.   Přednáška s podporou společnosti Servier
  Pavel Horák
III. interní klinika, nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
51.
Lékové prázdniny v praxi Osteocentra - zkušenosti při užití ibandronátu
10 min.
  
Petr Kasalický
Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha
52.
Vliv denosumabu na parametry účinnosti léčby osteoporózy v klinické praxi
10 min.
  
Jan Rosa, P. Kasalický sr., T. Hobza, L. Brunerová, M. Škácha, P. Bubeníček, P. Kasalický jr.
Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha
53.
Problémy léčby senilní osteoporózy
10 min.
  
Petr Broulík
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
54.
10 min.  
Sekvenční léčba osteoporózy: zhodnocení účinnosti léčby u pacientů s glukokortikoidy indukovanou
osteoporózou a s těžkou postmenopauzální osteoporózou
  Dana Michalská, V. Zikán, M. Týblová, M. Rašková, E. Havrdová, I. Raška Jr.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
55.
Porovnání účinků risedronátu a denosumabu po ukončení osteoanabolické léčby osteoporózy teriparatidem
10 min.
  
Jan Štěpán
Revmatologický ústav, Praha
56.
Výsledky léčby teriparatidem v neselektované populaci
10 min.
  
Olga Růžičková, E. Stehlíková, J. Tomasová, M. Sokalská
Revmatologický ústav, 1. LF UK Praha
   
12:00 Závěr kongresu

 

 


sesterská sekce

Pátek 11. 9. 2015

10:30 – 12:30

Metabolická onemocnění skeletu z pohledu NLP

  předsedající: Bc. Alena Holubcová
                           Mgr. Eva Taušová
1.
Rizikové faktory osteoporózy z pohledu DXA operátora
15 min.
 
Oldřiška Lukášková
Osteocentrum, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
2.
Artefakty a chyby měření v klinické denzitometrii
15 min.
 
Markéta Urbánková
Osteocentrum, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
3.
Kazuistiky z klinické denzitometrie
15 min.
 
Jana Křenková
Osteocentrum, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
4.
Výživa a prevence osteoporózy
20 min.
 
Hana Hejnová
Osteocentrum, FN Plzeň
5.
Kostní denzitometrie u dětských pacientů
15 min.
 
Jindra Vonásková, L. Kroftová, V. Čapková
Osteocentrum, FN Plzeň
6.
Sekundární prevence osteoporózy ve FN Olomouc
20 min.
 
Alena Holubcová, P. Horák, M. Skácelová, E. Lokočová, V. Kalábová, R. Valentová, A. Kozáková
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
7.
Fyzioterapie u pacientů s osteoporózou
20 min.
 
Eva Taušová
Revmatologický ústav, Praha
   
12:30 – 13:30 Přestávka, oběd
   
 

Odjezd autobusu od hotelu Voroněž I. ve 13.30 hod. - Osteocentrum Hybešova, Brno

13:30 – 15:30
 

Workshop „Základní principy a způsoby
denzitometrického vyšetření“
(včetně praktických cvičení)

  předsedající: Jana Křenková
                         Ing. Pavel Havlík
                         Dis. Hana Hejnová
60 min. 
Principy denzitometrického vyšetření, kontrola kvality a radiační ochrana
60 min. 
Správný výběr lokality a nastavení ROI u měření BMD, nejčastější chyby a jak jim předcházet

 


postery

1.
Edukačná pomocka pre pacienta s osteoporózou - publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“
  Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
2.
10 000 IU cholecalciferolu 1x týdně – jaké je riziko předávkování?
  Petr Kasalický
Osteocentrum MEDISCAN Group, Praha
3.
Signální dráhy myelomové kostní nemoci u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu
  Jiří Minařík, Z. Heřmanová, P. Petrová, J. Zapletalová, J. Hrbek, P. Puščiznová, J. Bačovský, T. Pika, M. Heřman, V. Ščudla
Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
4.
Srovnání parametrů signálních drah myelomové kostní nemoci a ukazatelů kostního metabolismu
  Jiří Minařík, Z. Heřmanová, P. Petrová, J. Zapletalová, J. Hrbek, P. Puščiznová, J. Bačovský, T. Pika, M. Heřman, V. Ščudla
Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
5.
 
Vztah ukazatelů myelomové kostní nemoci k rozsahu kostního postižení a přítomnosti extramedulárního postižení
u monoklonálních gamapatií
  Jiří Minařík, Z. Heřmanová, P. Petrová, J. Zapletalová, J. Hrbek, P. Puščiznová, J. Bačovský, T. Pika, M. Heřman, V. Ščudla
Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
6.
Osteoporóza vo vedomí obyvateľov Slovenskej republiky
  Adriána Račková, R. Ochaba, P. Masaryk
Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Uvedené časy jsou pouze orientační, změna programu vyhrazena.