Vítáme vás

XVIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OSTEOLOGŮ

10. - 12. září 2015

 
Kongres je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

FLASH info 26. 8. 2015

!!!Kapacita společenského večera byla naplněna. Vstupenky již není možno objednat!!!


Registrace
• 10. 9. 2015     Hotel Voroněž I 09.00 - 18.00 hod.
• 11. 9. 2015     Hotel Voroněž I 07.00 - 18.00 hod.
• 12. 9. 2015     Hotel Voroněž I 08.00 - 11.00 hod.

Důležitá data 
• přihláška k aktivní účasti do 15. května 2015
• abstrakt do 15. května 2015
• přihláška k pasivní účasti platba do 10. srpna 2015 - zvýhodněná cena
  platba do 7. září 2015 - navýšená cena


abstrakt zašlete nejpozději do 15. května 2015 na e-mail: produkce@bpp.cz


Odborné okruhy

Lékařská sekce
• Metabolická onemocnění kostí v nefrologii  
• Metabolická onemocnění kostí v pediatrii  
• Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu  
• Antiresorpční léčba (benefity/rizika)  
• Výživa a vitamin D – role v osteologii  
• Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí  
• Zobrazovací metody v osteologii (densitometrie, scintigrafie, RTG a další) 
• Fracture Liason Services  
• Doporučené postupy  
• Laboratorní markery a jejich role v osteologii  
• ONJ  
• Neurologická onemocnění – důsledky pro skelet  
• Varia  

Sesterská sekce 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.

4th World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone,  Muscle & Joint Diseases (BMJD), Barcelona, Spain — October 20-22, 2016