Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

 

Důležitá data 
• přihláška k aktivní účasti do 15. května 2015
• abstrakt do 15. května 2015


Abstrakt zašlete nejpozději do 15. května 2015 na e-mail: produkce@bpp.cz


Odborné okruhy

Lékařská sekce 
• Metabolická onemocnění kostí v nefrologii  
• Metabolická onemocnění kostí v pediatrii  
• Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu  
• Antiresorpční léčba (benefity/rizika)  
• Výživa a vitamin D – role v osteologii  
• Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí  
• Zobrazovací metody v osteologii (densitometrie, scintigrafie, RTG a další)
• Fracture Liason Services  
• Doporučené postupy  
• Laboratorní markery a jejich role v osteologii  
• ONJ  
• Neurologická onemocnění – důsledky pro skelet  
• Varia  

Sesterská sekce 


Forma prezentace

• formu a rozsah prezentace určí vědecký výbor
• poster - max. velikost formát A1

Instrukce k posterům

Rozměr posteru: max. velikost formát A1 (š x v  - 594 x 841 mm)

Postery musí být vyvěšeny ve čtvrtek do 19:00 (výjimečně nejpozději do pátku 09:00).
Budou vyvěšeny po celou dobu trvání kongresu.

Pokyny pro abstrakta

• abstrakt bude publikován v Osteologickém bulletinu

Abstrakt zpracujte

• v běžném PC formátu Word
• velikost písma 11
• typ písma Times New Roman
• řádkování jednoduché
• ke zvýraznění textu použít tučné nebo kurzívu
• nepodtrhávat text
• maximální rozsah A4


Technika

• dataprojekce (1280 x 800 px, 16:10)
• náhledový monitor
• prezentér Logitech
• VGA přípojka pro vlastní zařízení
• bezdrátový mikrofon
• časomíra (volitelně)

Formáty prezentací

• MS PowerPoint 2013, 2010, 2007 (.ppt, .pps; .pptx, .ppsx), 2003 (.ppt, .pps)
• Adobe Reader (.pdf)
• pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)

Formáty videa

• WMV, AVI, MPEG (DivX)
• DVD (PAL)

Připojení vlastního zařízení

• standardní VGA přípojka (bez zvukové linky)
• kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky

Přejímka prezentací

• je v provozu po celou dobu konání konference
• klidná místnost pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací
• následné nakopírování přímo do místa odbavení
• své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
• posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech

Prezentace mohou být na těchto nosičích

• zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
• DVD a CD