Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

dostává se Vám do rukou první pozvánka na tradiční český a slovenský osteologický kongres.
V letošním roce je „řada“ na naší, české, odborné společnosti, abychom kongres zabezpečili organisačně a společně se slovenskými kolegy pochopitelně chystáme i odborný program.

Kongres se letos uskuteční v Brně. Volili jsme toto tradiční kongresové město nejen pro jeho krásy a příjemné prostředí, ale i pro velmi dobrou dostupnost pro české i slovenské kolegy. Dostupnost je důležitá, ale mnohem důležitější je odborný program a zaměření kongresu.

Naše kongresy tradičně pokrývají poměrně širokou oblast klinické osteologie a nebude tomu jinak ani v letošním roce – témata vidíte v další části. Přece jen bych z nich však rád upozornil na několik novinek a důležitých bloků.

Komplikovaná, a to pro obě odborné strany, je problematika kostního metabolismu u chronických renálních onemocnění. Složitá, ne vždy dobře řešená, pacienty zatěžující, bez standardních doporučených postupů. Snažíme se na ně připravit, uspořádáme v mezidobí pracovní den, ale na kongresu to vnímáme jako jedno z nejzávažnějších témat. Kostnímu metabolismu nejen v nefrologii, ale pravděpodobně i v neurologii nevěnujeme takovou pozornost, jakou si nepochybně zaslouží. Především chronická onemocnění – roztroušená sklerosa a dlouhodobá léčba kortikoidy, epilepsie (a její bouřlivě se vyvíjející lékový arsenál), ale i traumata jsou žhavými tématy osteologického kongresu.

Na kongresu nemohou chybět údaje o nových lékových možnostech (a o nových poznatcích u těch dosavadních), ale také o nežádoucích vedlejších účincích léčby, ať už jsou to osteonekrosy čelisti či jiné problémy. I o tom bude pochopitelně kongres jednat.
A přidáme-li témata “tradiční“ – kostní metabolismus v onkologii, pediatrii, vliv výživy, vitamín D a jeho pluripotentní role v organismu a mnohé další – je zřejmé, že kongres bude odborně „nabitý“ a každý si na něm najde své téma a oblast zájmu.

Přidáte-li diskuse v kuloárech, setkání s kolegy, neformální diskuse i společenský program, je Vám všem jistě jasné, že na kongresu nesmíte chybět!

Moc se na setkání s Vámi všemi těším a jménem výborů obou společností Vás všechny srdečně zvu do Brna.
10. – 12. září bude Brno „osteologické“.


prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

předseda výboru SMOS