Všeobecné informace

Datum konání

11. prosince 2015

Místo konání

City Tower - 27. patro
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4

Odborné informace

MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
StudenyPavel@seznam.cz

Organizační agentura

B/P/P Bořek Procházka
produkce@bpp.cz


Důležitá data
  přihláška k aktivní účasti        do 15. listopadu 2015
  přihláška k pasivní účasti   platba do 20. listopadu 2015 - zvýhodněná cena   
    platba do 8. prosince 2015 - navýšená cena
    platba od 9. prosince 2015 - nejvyšší cena

 

Registrační poplatek
  typ/platba   platba do 20. 11.       platba do 8. 12.       platba od 9. 12. a na místě
  člen ČSRKCH   600,-   700,-   1.000,-
  nečlen ČSRKCH       800,-   900,-   1.200,-
  kurz   200,-