Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie si Vás dovoluji pozvat na již 8. ročník Rohovkového dne,
který pořádá ČSRKCH ve spolupráci s Oční klinikou FNKV Praha a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem
(LECOP). Účast na tomto setkání přislíbila řada odborníků, zabývajících se touto problematikou.


Témata pro letošní akci jsou:

1. Využití amnionu v oftalmologii
2. Edém rohovky
3. Perforující transplantace rohovky
4. Nejlepší přednášky ČSRKCH
5. Kazuistiky


Letos nově poběží paralelně s odborným programem kurz - Rohovkový astigmatismus, na který se můžete přihlásit při registraci v on-line přihlášce. Vzhledem k charakteru kurzu je počet účastníků omezen.

Věřím, že tato akce bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a praktických dovedností v problematice onemocnění rohovky, a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky v oboru.

Těším se na setkání s Vámi v Praze.


prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
předseda ČSRKCH