Vítáme Vás

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP
ve spolupráci s Oční klinikou FNKV Praha
a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem (LECOP)

Vás zvou na

8. ROHOVKOVÝ DEN

11. prosince 2015
City Tower, Praha

 


Témata

1. Využití amnionu v oftalmologii
2. Edém rohovky
3. Perforující transplantace rohovky
4. Nejlepší přednášky ČSRKCH
5. Kazuistiky

Kurz - Rohovkový astigmatismus - JIŽ OBSAZENO

Hlavním tématem kurzu bude vyšetření rohovkového astigmatismu, odlišnosti jednotlivých metod měření, vliv astigmatismu na zrakové funkce, vliv astigmatismu zadní plochy rohovky a jeho podíl na celkovém astigmatismu, možnosti korekce a chirurgického řešení – rohovkové incise, laserová korekce, torické nitrooční čočky atd. V praktické části kurzu budou mít účastníci možnost blíže se seznámit s jednotlivými přístroji pro vyšetření rohovkového astigmatismu.

Vzhledem k charakteru kurzu je počet účastníků omezen.

Objednávejte v přihlášce jako doprovodný program (prosíme, vyberte si pouze jeden kurz - dopolední či odpolední).


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti      do 15. listopadu 2015
přihláška k pasivní účasti platba do 20. listopadu 2015 - zvýhodněná cena
  platba do 8. prosince 2015 - navýšená cena
  platba od 9. prosince 2015 - nejvyšší cena

Registrace
City Tower  08.00 - 14.00 hod.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.