Odborný program

Kurz - Rohovkový astigmatismus - JIŽ OBSAZENO

Vedoucí kurzu: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
Přednášející: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA; MUDr. Jiří Cendelín, CSc.; MUDr. Petr Novák; Mgr. Ondřej Vlasák

09.00 - 10.30 hod. Dopolední kurz - Rohovkový astigmatismus
14.00 - 15.30 hod.
 
Odpolední kurz - Rohovkový astigmatismus
 
1.
Úvodní přednáška: Rohovkový astigmatismus
10 min. Studený P.
2.
Diagnostika rohovkového astigmatismu
15 min. Cendelín J.
3.
Chirurgické řešení rohovkového astigmatismu
15 min. Novák P.
4.
Praktické příklady vyšetření rohovkového astigmatismu
15 min. Vlasák O.
5.
Workshop:
35 min. Přístrojové vyšetření rohovkového astigmatismu

 

 

11. prosince 2015

09.00 - 09.10hod.

Zahájení kongresu

  Úvodní slovo: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
 
Transplantace rohovek v ČR v roce 2014
  Hamouz J., Ernest A.

09.10 - 10.25 hod.

Využití amniové membrány v oftalmologii

  Předsednictví: Křížová D., Skalická P., Hrabčíková P.
1.
Úvodní přednáška: Využití amniové membrány v oftalmologii
  Křížová D.
2.
Amniová membrána: vlastnosti a příprava pro transplantační účely
  Smeringaiova I., Jirsová K.
3.
Řešení rohovkové perforace transplantací amniové membrány
  Skalická P., Huňa L., Korbasová M., Járová N.
4.
Krycí amniová membrána
  Korbasová M., Huňa L., Járová N., Skalická P.
 
Kulatý stůl
Moderuje: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
Panelisté:

 
MUDr. Deli Křížová, FEBO; MUDr. Pavlína Skalická; MUDr. Pavlína Hrabčíková;
MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D.
 
10.25 - 10.40 hod.
Coffee break

10.40 - 11.10 hod.

Nejlepší přednášky z ČSRKCH

  Předsednictví: Hložánková K., Studený P., Cendelín J.
1.
Vliv pooperačního astigmatismu na pseudoakomadaci
  Studený P., Křížová K., Klézlová A.
2.
Dlouhodobé klinické výsledky u pacientů po kombinované operaci DMEK-S s kataraktou
  Hložánková K., Křížová D., Studený P.
3.
Zhodnocení výskytu sekundárního glaukomu po operaci vrozené katarakty
  Cilečková L., Cendelín J., Baráková D., Filouš A., Hložánek M., Dotřelová D.
4.
Vývoj fetální oční vaskulatury jako vysvětlení různých nálezů při operaci vrozené katarakty - video
  Cendelín J.

11.10 - 12.30 hod.

Perforující transplantace rohovky

  Předsednictví: Vokrojová M., Filipec M., Hlinomazová Z.
 
Úvodní přednáška: Perforující transplantace rohovky
  Hlinomazová Z.
 
Kulatý stůl
Moderuje: MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D.
Panelisté:

 
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.; doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.; MUDr. Pavlína Hrabčíková;
MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA; MUDr. Petr Novák
 
12.30 - 13.30 hod.
Oběd

13.30 - 14.40 hod.

Edém rohovky

  Předsednictví: Studený P., Stodůlka P., Křížová D.
1.
Úvodní přednáška: Diferenciální diagnostika edému rohovky a možnosti terapie
  Studený P.
2.
Edém rohovky u dystrofií endotelu a Descemetovy membrány
  Lišková P.
3.
Hydroseparace - nový způsob přípravy operace DMEK
  Stodůlka P.
4.
Konec dobrý, všechno dobré ...
  Fichtl M., Kondrová L., Skalická P., Růžičková E.
 
Kulatý stůl
Moderuje: MUDr. Deli Křížová, FEBO
Panelisté:

 
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.; MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA; MUDr. Lukáš Huňa;
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
 
14.40 - 14.50 hod.
Přestávka

14.50 - 16.00 hod.

Kazuistiky

  Předsednictví: Hlinomazová Z., Novák P., Madunický J.
1.
Wegenerova granulomatóza
  Ernest A., Křížová D., Studený P., Klézlová A., Kuchynka P.
2.
Jednostranný edém rohovky - kazuistika
  Vokrojová M., Hlinomazová Z.
3.
Konjuktivální intraepiteliální neoplázie
  Hložánková K.
4.
Terapeutická perforující keratoplastika
  Járová N., Huňa L., Korbasová M., Skalická P., Palos M.
5.
Nehojící se rohovkový defekt
  Korbasová M., Huňa L., Járová N., Skalická P.
6.
Nejsem tak bohatý, abych používal levné věci
  Madunický J., Tesař J.
7.
Ikarův pád
  Novák P.
8.
Akutní glaukom jako léčba komplikace DALK
  Stodůlka P.
9.
Léčba keratokonu telefonicky
  Madunický J., Tesař J.

16.00 hod.

Zakončení kongresu