Témata

Hlavními tématy letošního kongresu jsou

    •    Léčba metabolických chorob kostí (novinky, dlouhodobá léčba)
    •    Drug-related osteoporóza
    •    Nefarmakologická léčba (cvičení, vibrační terapie, vertebroplastiky)
    •    Mýty a reality ONJ
    •    Hojení zlomenin
    •    Mužská osteoporóza
    •    Metabolické choroby kostí (ne vrozené) v dětském věku – diagnostika, léčba
    •    Obecně úskalí laboratorních i zobrazovacích metod v klinické osteologii
    •    Metabolismus osteocytů a ostatních kostních buněk
    •    Vliv dlouhodobé imobilizace na kost a možnosti léčby
    •    Stárnutí a kost