Slovo úvodem

Přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní rok přináší výročí našich osteologických kongresů. Pro toho, kdo si pamatuje začátky, je skutečnost, že se podařilo kongresy udržet již dvacet let, opravdu fascinující. Nejde ale o udržení – naše kongresy jsou stále lepší a lepší! Je to především díky Vám všem, kteří se na nich podílíte, kteří je navštěvujete, kteří na nich přednášíte, diskutujete, potkáváte se s ostatními, předáváte si zkušenosti, radosti i strasti klinické osteologie. Určitě si dvacáté výročí kongresů připomeneme v jeho zahájení – a tak jako vždy si je připomeneme i s našimi slovenskými přáteli. Vzájemné obohacování oboru a stimulace tím, co se podařilo tomu druhému je radostná.

Jak z pozvánky vidíte, bude kongres pořádat Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, tedy česká strana. Budeme ho pořádat v blízkosti slovenských hranic, aby se nás z obou zemí sešlo co nejvíce.

Pevně věřím, že mezi účastníky budete i Vy. Snažili jsme se navrhnout široká témata, která mohou oslovit všechny, která umožní každému, kdo se chce o výsledky své práce podělit, aby si našel „svou“ sekci. Najděte si ji i Vy a určitě přijeďte!

Těšíme se na Vás!
 

A ještě dvě poznámky:

1. Kongres bude mít i sekci zdravotních sester a radiologických asistentů – podpořte jejich (nejlépe aktivní) účast!

2. V návaznosti na kongres bude uspořádán Kurz pro osoby zajišťující radiační ochranu. Podle Zákona 263/2016Sb a jeho prováděcí vyhlášky 409/2016 Sb. musí „osoba zajišťující radiační ochranu“ absolvovat povinný šestihodinový kurz, který je platný 5 let – tento kurz bude mimořádnou příležitostí povinné osvědčení získat!

 

Za organizátory

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
předseda výboru SMOS a president XX. Mezinárodního kongresu SMOS a SOMOK