Odborný program

Kompletní odborný program k tisku ZDE ... aktualizace 4.9.2017


Zjednodušená forma Odborného programu:

 

ČTVRTEK 21. 9. 2017

13.00 – 13.45
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
13.45 – 15.25
ENDOKRINOPATIE A KOSTNÍ METABOLISMUS
předsednictvo:
 
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
1.
13.45
Antropogenní endokrinní disruptory a kalciofosfátový metabolismus
Lenka Franeková
2.
14.05
Vplyv glykemickej kompenzácie na kvalitu kosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
Peter Jackuliak
3.
14.25
Význam vitaminu D u diabetes mellitus
Václav Vyskočil
4.
14.45
Hypofosfatemická osteomalacie s hyperparatyreózou: subtotální nebo totální paratyreoidektomie?
Vít Zikán
5.
15.05
Chirurgické řešení primární hyperparathyreosy
Petr Libánský

15.25 – 15.40

Přestávka

15.40 – 16.10

Odborné sympozium s podporou společnosti Eli Lilly ČR, s.r.o.
  Nové studie v léčbě osteoporózy
Vít Zikán
  Výsledky nových studií v léčbě osteoporózy
Jan Štěpán

16.10 – 16.40
 

Pleiotropní a non-pleiotropní účinky alfakalcidolu
Odborné sympozium s podporou společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
  D-hormón v prevencii a liečbe osteoporotických zlomenín
Juraj Payer
  Pleiotropné účinky D-hormónu
Peter Jackuliak

16.40 – 16.55

Přestávka

16.55 – 18.45

ORGANIZACE A ROZVOJ OBORU KLINICKÉ OSTEOLOGIE
předsednictvo:


 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
MUDr. Jan Rosa
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
6.
16.55
Koncepce oboru klinické osteologie v ČR a atestační příprava
Vladimír Palička
7.
17.25
Monitoring účinnosti léčby osteoporózy a selhání léčby
Jan Rosa
8.
17.40
DXA a úprava kódu a vykazování
Richard Pikner
9.
18.00
FGF23 – nové poznatky
Vladimír Palička
10.
18.15

 
Informační podpora ÚZIS ČR pro osteologii, informace o záměru projektu
- sekundární prevence zlomenin femuru

Ladislav Dušek


 


 PÁTEK  22. 9. 2017

08.00 – 09.20
VYŠETŘOVACÍ METODY V OSTEOLOGII
předsednictvo:


 
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.
11.
08.00

 
Denzita kostního minerálu, index kostní mikroarchitektury (TBS), tělesné složení a kostní remodelace:
dlouhodobé změny u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy

Dana Michalská
12.
08.20
Osteoporóza u transsexuálních pacientů – hodnotíme jejich denzitometrické a laboratorní nálezy správně?
Pavla Řehořková
13.
08.40

 
Nový pacientsky orientovaný dotazník zameraný na riziko nedostatku vitamínu D (D-PRO) u reumatoidnej
artritídy – výsledky prvej európskej multicentrickej štúdie

Pavol Masaryk
14.
09.00
DXA Body composition u športovcov
Soňa Tomková
   

09.20 – 09.30

Přestávka

09.30 – 10.30
 

Osteoporóza: jedno onemocnění, různé přístupy
Odborné sympozium s podporou společnosti AMGEN s.r.o.
předsedající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
  Osteoporosis Management and clinical practice in Austria
Heinrich Resch
  Dostupnost péče o pacienty s osteoporózu v ČR
Vladimír Palička
  Denosumab – setkání teorie s praxí
František Šenk

10.30 – 10.40

Přestávka

10.40 – 11.50
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
předsednictvo: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
15.
10.40
Management of Osteoporosis
Ian R Reid
16.
11.20
The management of breast cancer and subsequent fracture risk
Heinrich Resch
11.55 – 12.40

Markery kostní remodelace: kdy a jak?
Odborné sympozium s podporou společnosti ROCHE s.r.o.
  Markery kostní remodelace v klinické praxi
Richard Pikner
  Diferenciální diagnostika pomocí markerů kostní remodelace (kazuistiky)
Dana Michalská

12.40 – 14.00

Přestávka na oběd

14.00 – 16.20

VARIA
předsednictvo:


 
MUDr. Irena Kučerová
prof. MUDr. Petr Broulik, DrSc.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
17.
14.00
Metabolické osteopatie u pacientů s malabsorpčním syndromem
Ivana Palatková
18.
14.20
Kostné prejavy pri hypofosfatázii (súbor prípadov)
Přednáška s laskavou podporou společnosti Alexion Pharma Czech s.r.o.

Martin Kužma
19.
14.40
Morbus Paget – jednoduchá diagnostika?
Erika Kačerová
20.
15.00
Ukazatelé signálních drah myelomové kostní nemoci
Petra Krhovská
21.
15.20
Využití kmenových buněk u degenerativních onemocnění kostí a chrupavek
Jaroslav Michálek
22.
15.40
Biológia kostného hojenia a jej klinické aplikácie
Tomáš Ševčík
23.
16.00
Lower limb discrepancy and knee deformity correction by drilling epiphysiodesis - long term results
Ivo Mařík

16.20 – 16.35

Přestávka

16.35 – 18.35

PEDIATRICKÁ OSTEOLOGIE
předsednictvo:


 
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
MUDr. Alexandra Letkovská, PhD.
MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc.
24.
16.35
Vliv opoždění puberty na kostní zdraví v dalším životě
Milan Bayer
25.
16.55
Muskuloskeletální systém u dětí a adolescentů se zánětlivými střevními onemocněními
Klára Maratová
26.
17.15
Novorozenecká hypokalcémie - transitorní neonatální pseudohypoparatyreóza
Štěpán Kutílek
27.
17.35
Hypokalcemická tetanie a myopatie u pacienta s pseudohypoparatyreózou
Štěpán Kutílek
28.
17.55

 
Není epilepsie jako epilepsie aneb pseudohypoparatyreoza dvakrát jinak.
Kazuistika dvou dětí ze Zlínského kraje.

Petra Čamborová
29.
18.15
Chybná diagnóza křivice
Štěpán Kutílek
   
  Paralelně probíhá

13.30 – 18.30

KURZ RADIAČNÍ OCHRANY
 
Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 409/20016 Sb.


 


 SOBOTA  23. 9. 2017

08.00 – 09.00
Závěrečný test kurzu Radiační ochrany

09.00 – 11.00

MUŽSKÁ OSTEOPORÓZA A OSTEOPORÓZA VE STÁŘÍ
předsednictvo:


 
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
MUDr. Danica Telepková
30.
09.00
Rizikové faktory osteoporózy a zlomenin u mužů
Pavel Horák
31.
09.20
Diagnostika a diferenciální diagnostika osteoporózy při muskuloskeletálních onemocněních u mužů
Jan Štěpán
32.
09.40
Léčba osteoporózy u mužů
Jan Rosa
33.
10.00
Je senilní osteoporóza onemocnění nebo jen projev stáří
Petr Broulik
34.
10.20
Bermudský trojúhelník zlomenin
Jiří Jenšovský
35.
10.40

 
Komplexní péče o geriatrické pacienty po fraktuře proximálního femuru v terénu osteoporózy
na lůžkách Centra následné péče FN Motol

Martina Nováková

11.00 – 11.15

Přestávka

11.15 – 13.00

LÉČBA METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ SKELETU
předsednictvo:


 
MUDr. Jan Rosa
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
36.
11.15
Současný pohled na léčbu osteogenesis imperfecta u dospělých
Ivan Raška
37.
11.35
Vplyv rastového hormónu na kvalitu kosti
Martin Kužma
38.
11.55
Lékové prázdniny v praxi - zkušenosti
Petr Kasalický
39.
12.15
Vitamíny a metabolismus kosti
Jan Rosa
40.
12.35
Osteonekróza čelistí při antiresorpční léčbě u osteologických pacientů
Lukáš Hauer
   
  Paralelně probíhá

09.10 – 09.30

Blok sester
S 1.
09.10
Úlohy sestry v podpore zdravia osôb s rizikom osteoporózy
Jozefína Dankóová
S 2.
09.20
DXA body composition – využitie v osteologickej ambulancii
Anna Kolodžejová
09.40 – 11.10

Možnosti použití kostních denzitometrů GE Lunar v rutinní praxi
work-shop
  Petr Kasalický
11.20 – 12.50

Možnosti použití kostních denzitometrů Hologic v rutinní praxi
work-shop
  Pavel Havlík
   
 
Poster
P 1.
 
Metabolické kostní změny u celiakie v dospělosti
Iva Hoffmanová
P 2.
 
Občianske združenie „ REUMATIZMUS" - 20. výročie založenia
Elena Ďurišová
   
   
13.00
ZÁVĚR KONGRESU
  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

12.00 – 14.00

Oběd