Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.


Přihláška k aktivní účasti a zaslání abstraktu do 20. 6. 2017
Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
 
Forma prezentace

   • vyžádaná přednáška
   • sdělení, kazuistika - 7 minut
   • poster A1 na výšku (max 70 x 100 cm)

NABÍDKA TISKU POSTERU

Nabízíme Vám tisk Vašeho posteru, dovoz a vyvěšení v místě konání kongresu v ceně 480,- Kč s DPH.
V případě Vašeho zájmu o tisk, prosím, napište na e-mail: info@bpp.cz krátkou objednávku.
Tisková data ve formátu .pdf; .jpg; .tiff v max. velikosti 70 x 100 cm při rozlišení 150 DPI zašlete nejpozději do 20. 8. na uvedený e-mail.

 
Pokyny pro abstrakta

• abstrakt bude publikován v Osteologickém bulletinu

Abstrakt zpracujte
   • v běžném PC formátu Word
   • velikost písma 11
   • typ písma Times New Roman
   • řádkování jednoduché
   • bez odstavců a odrážek
   • ke zvýraznění textu použít tučné nebo kurzívu
   • nepodtrhávat text
   • maximální rozsah A5


Technika
 • dataprojekce (16:9, 1920x1080 px, příp. 1280x720 px)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • HDMI/VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2016 - 2007 (.pptx, .ppsx), 2003 a starší (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní HDMI/VGA přípojka
 • odzkoušení a kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • samostatné PC pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací i v průběhu programu
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD
 • DVD a CD